Toppmeny

Arkiv | VA-bransjen

I løpet av seminaret i Bergen var det rikelig anledning til å stille spørsmål. Til høyre Espen Mikalsen, daglig leder i NOBI, mens han svarer på ett av mange spørsmål fra salen.

Stor oppslutning i Bergen

Over hundre aktører fra VA-bransjen deltok da NOBI AS og Basal inviterte konsulenter, representanter fra Statens vegvesen, entreprenører og kommuner til VA-seminar.   Nye produkter som oppfyller strengere kommunale krav innen overvannshåndtering, Briljant, som er en ny kumløsning med perfekte hydrauliske renneløp, og det nyeste innen renseteknologi er blant hovedtemaene i Basalrunden. Motivasjonen for seminarene […]

Les mer ·

Utvikling og hosting: Senson AS