Stor oppslutning i Bergen

Over hundre aktører fra VA-bransjen deltok da NOBI AS og Basal inviterte konsulenter, representanter fra Statens vegvesen, entreprenører og kommuner til VA-seminar.

I løpet av seminaret i Bergen var det rikelig anledning til å stille spørsmål. Til høyre Espen Mikalsen, daglig leder i NOBI, mens han svarer på ett av mange spørsmål fra salen.
I løpet av seminaret i Bergen var det rikelig med anledninger til å stille spørsmål. Til høyre Espen Mikalsen, daglig leder i NOBI, mens han svarer på ett av mange spørsmål fra salen.

 

Nye produkter som oppfyller strengere kommunale krav innen overvannshåndtering, Briljant, som er en ny kumløsning med perfekte hydrauliske renneløp, og det nyeste innen renseteknologi er blant hovedtemaene i Basalrunden. Motivasjonen for seminarene Basal arrangerer landet over, er økt kompetanse og kunnskap innen VA.

Det første fag-seminaret ble arrangert i Bergen i begynnelsen av februar. Der stilte over hundre aktører fra VA-bransjen da NOBI og Basal inviterte konsulenter, representanter fra Statens vegvesen, entreprenører og aktører fra kommunene i området.

Løsninger på kum-utfordring

Årets største nyhet fra Basal er «Basal Briljant™». Et unikt konsept for industriell masseproduksjon av monolittisk støpte renneløpskummer, som har individuelt tilpassede renneløp og hvor alle rørtyper kan tilknyttes direkte.

På fagseminaret i Bergen beskrev Basals tekniske direktør, Terje Reiersen, denne løsningen som gir perfekte hydrauliske renneløp.

– Dette blir svaret, sier Harry Finseth om Basal Briljant.

Han arbeider i Meland kommune og har lang erfaring fra Byfornying i Bergen. Hele sin karriere har Harry Finseth etterlyst en skreddersydd kumløsning.

– Særlig der det er store ulikheter i fall, eller kummen av andre årsaker ligger slik at en må bruke mange deler inn og ut, er det utfordrende å bruke de kummene vi har i dag.

Det er utrolig traurig å koble kummene med flere overganger og deler, spesielt der det også er utfordringer med fall. Denne nye kummen fra Basal kombinerer det beste fra plast og betong, mener Harry Finseth. Han deltok på Basal-seminaret i Bergen og mener slike treff er nyttige. Her får en både oppdatert produkt- og faginformasjon, og god anledning til å møte og å diskutere faget med kjente og kollegaer.

Forebygging av feil

Fra Lindås kommune stilte Knut Espetvedt.
– Har det vært et nyttig seminar for din del?– Ja, det har det. Det er viktig at vi holder oss oppdatert på nyheter, og treffer andre i bransjen. Det er alltid godt å få nytt faglig påfyll. De nye reglene og løsningene innen oljeutskillere synes jeg var spesielt interessant, forklarer han.

Deltakerne fikk også praktisk informasjon, blant annet om hvordan en skal montere VA-produkter for å unngå feil på nyanlegg.

Tilsvarende VA-seminar ble gjennomført i Hamar og Drammen. Med fulle hus og svært gode tilbakemeldinger.
Pressen er også hjertelig velkommen til å få ny informasjon, blant annet om nye løsninger for å forebygge skader og unødig høye kostnader.

I disse dager er Basal på reise landet over i samarbeid med bedriftene. Hiv deg på og lær mer på et VA-seminar nær deg!

Våre produkter

Skroll til toppen