NOBI ønsker å bidra til deling av bransjekunnskap

De er derfor delaktige i produksjonen av fagbladet VA-forum og nettstedet http://www.vaforum.no/

Faget står i sentrum

I fagbladet presenteres bant annet utfordringer og løsninger, muligheter og kompetanse, bedrifter og faget. Magasinet skal være et forum for læring og deling. Hver utgave har et hovedtema der man snakker med fagpersoner, presenterer produkter, VA produsenter. I tillegg presenteres nyheter og prosjekter.

Magasinet trykkes og sendes blant annet ut til konsulenter, entreprenører, kommuner og vegvesenet.

Settefiskanlegg på 400 tonn

I det nyeste nummeret av fagbladet kan du blant annet lese om NOBI sitt bidrag til prosessen da Fyllingen Maskin AS fikk en stor utfordring da de skulle oppgradere kaien for et settefiskanlegg. En utfordring på nesten 400 tonn…

Last ned siste nummer av fagbladet som handlet om «veiutbygging»

Neste nummer kommer i uke 19/20.

Siste utgave av fagbladet VA-forum der temaet var "veiutbygging".
Siste utgave av fagbladet VA-forum der temaet var «veiutbygging».

 

 

Våre produkter

Skroll til toppen