Taktile heller sikrer universell utforming i bymiljø – Ledelinjer

Taktile heller fra NOBI - Ledelinjer i støpejern fra Furnes

Taktile heller til prosjekt:

NOBI er en ledende distributør av taktile heller til prosjekt i bymiljø og urbane områder. Våre ledelinjer ivaretar universell utforming og arkitektonisk uttrykk. Enkel transport, rask montering, og funksjonell design. Les mer her.

Ledelinjer og taktile heller:

Å bedre tilgjengelighet og fremkomst i gatemiljøet for alle er et prioritert satsingsområde fra det offentlige. Ved å benytte taktile heller og ledelinjer tar man hensyn til alle gruppers behov for trygg fremkommelighet og god orientering. 

Våre ledelinjer har standardiserte overflater som skaper et lett gjenkjennelig gangareal. Systemet for ledelinjer er utarbeidet iht. til: 

 • Ledelinjer i gategrunn – Veileder. Utgitt av Sosial- og helsedirektoratet.
 • Tekniske spesifikasjoner CEN/TS 15209:2008
 • Statens vegvesen håndbok 129: Universell utforming av veger og gater.
 • Statens vegvesen håndbok 278: Veileder i universell utforming.
Ledelinjer | taktile heller
Taktile heller til bybanen - ledelinjer i støpejern

Universell utforming av veier og gater:

Ved bybanen i Bergen er holdeplass og transportmiddel utformet for å gi trinnfri adkomst. Ledelinjer i støpejern indikerer selve holdeplassen og gjør den enklere å navigere for flest mulig. 

Gjenkjennbarhet er nøkkelordet. I travle bymiljø er det viktig å kunne navigere komplekse omgivelser umiddelbart på en trygg måte. Med ledelinjer i støpejern får du et varig og funksjonelt design som ivaretar det arkitektoniske uttrykket. 

 

Taktile heller: Ulike typer ledelinjer til prosjekt:

NOBI tilbyr taktile heller og ledelinjer i str 30×30 og 30×90. Typebetegnelsene B1, R2, R5 (sinus) og definisjoner på ribbe- og kulesegment- inndeling/mønster er tatt fra CEN/TS 15209:2008. 

Retningsindiktatorer:

For synshemmede er det utfordrende at arkitektur endres hele tiden. Blinde og svaksynte er avhengige av at arkitekturen er mest mulig selvforklarende.

Derfor tilbyr NOBI retningsindikatorer fra Furnes som har standardiserte overflater, med sinuslinjer som gir retningsinformasjon. Retningsindikator legges med sinuslinjene i fartsretningen. Profilene er valgt slik at de skal gi en sinusbevegelse i hånden for de som følger ledelinjene med stokk. 

Oppmerksomhetsindikatorer:

Oppmerksomhetsfelt gir informasjon om at man er eller nærmer seg viktige punkt langs gangbanen eller forteller at man er ved et knutepunkt.

Viktige punkt kan være en heis, informasjonsskranke, resepsjon, møterom, toaletter, i bunnen av en trapp eller ved kryssende gangbaner. Oppmerksomhetsfelt består av tverrgående linjer eller strukturendring i underlaget. Oppmerksomhetsindikator legges hellen på tvers av fartsretningen. 

Varselindikator:

Varselfelt, også kalt farefelt, brukes for å varsle om at man har kommet til et område som potensielt kan være farlig. Varselfeltet skal bestå av et knoppefelt som både er taktilt (følbart) og i god kontrast til omgivelsene. Det skal brukes ved toppen av en trapp, på perrongkanter, og foran fotgjengerfelt, rulletrapp og rullende fortau. Slike felt legges opp i hele trappens eller objektets bredde.

Våre varselindikatorer har en standardisert overflate med knaster som varsler om farer som f.eks. kryssing av trafikkareal eller nivåendringer som trapp, ramper eller usikrede kanter. Varselindikator legges med flattoppede kuler i parallelle eller forskjøvede rader. 

Previous slide
Next slide

Etablering av taktile heller og ledelinjer:

FURNES® ledelinjer er et element i universell utforming. Ledelinjene benyttes for å gjøre det lettere for blinde og svaksynte å finne frem i gatemiljøet. Ledelinjene er støpt i tradisjonelt støpejern og har maksimal slitestyrke og holdbarhet. De er også monterings- og bruksvennlige.

 • Retningsindikatoren legges med ribbene i fartsretning.
 • Oppmerksomhetsindikator er tilsvarende element som retningsindikator, men legges med ribbene på tvers av fartsretning.
 • For å sikre god stabilitet, anbefaler vi at undersiden av elementene fylles med jordfuktig betong eller lignende før eller under legging.
 • Lengden kan tilpasses enkelt, kappes med vinkelsliper med kappeskive for jern/stål.
 • Forøvrig legges elementene på samme måte som heller eller annet gatebelegg.
Gategods ledelinjer fra Furnes NOBI

Les mer om krav og etablering av ledesystemer på produktsiden vår her. 

Kontakt NOBI:

NOBI leverer taktile heller og ledelinjer til landets bymiljø og urbane områder. Kontakt oss gjerne for spørsmål eller forespørsler. Vi er behjelpelig nå – og for prosjekter i fremtiden.  

Kontaktskjema

Fortell oss mer om ditt prosjekt.
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 64 MB.
  Gjerne legg ved tegning eller ytterligere prosjektbeskrivelser, slik at det blir lettere for oss å hjelpe deg med din henvendelse.

  Våre produkter

  Skroll til toppen