Basal falsrør

Rør og rørdeler i betong fra NOBI - betongrør | falsrør |

Falsrør i betong:

NOBI Basal Falsrør kan bestilles både armert og uarmert. Ønsket maksimal overdekning må oppgis ved bestilling. Falsrør med overdekning som angitt i tabell lenger ned på siden er normalt lagervare. 

Våre falsrør i betong er merket NOBI og Basal. Dette forsikrer deg som kunde funksjonsegenskaper tetthet i skjøt. Kvaliteten på falsrørene etterlever strenge internkontroller, samt ekstern tredjepartskontroll fra Kontrollrådet. Alle våre falsrør produseres i henhold til NS 3121; Rør og rørdeler av betong og Basal Standard

Geir GammelsrødSalg VA976 85 468geir.gammelsrod@nobi.no
Eirik SoltvedtSalg VA900 35 590eirik.soltvedt@nobi.no
Ole GloppenAvdelingsleder Vanndeler479 71 310ole.gloppen@nobi.no
Odd SivertsenAvd.leder Voss, Salg VA992 03 463odd.sivertsen@nobi.no
Stein-Aril PettersenSalgsleder Voss969 46 921stein-aril@nobi.no

Falsrør fra NOBI:

Falsrør - illustrasjon betongrør fra NOBI til tabelloversikt for falsrør

NOBI Basal Falsrør:

Falsrør uarmert - Betongrør uten armering fra NOBI

* Ønskes større overdekning må dette oppgis ved bestilling. Basal har dimensjonert alle rør for opptil 10 m. overdekning, ta kontakt for større overdeknnger.

NOBI Basal Falsrør ig:

NOBI Basal Falsrør - Armerte betongrør

*Uarmert. Rør med større overdekning må bestilles spesielt.
** Ønskes større overdekning må dette oppgis ved bestilling. NOBI har dimensjonert alle rør for opptil 10m overdekning, ta kontakt ved behov for større overdeknnger.
*** Oppgitt avvinkling er 2/3 av maks. avvinkling.
Rør med overdekning som angitt i tabell er normalt lagervare.
1) Ved avkjørsler kan minimum overdekning reduseres til 0,2 m.
Omfylling må i slike tilfeller utføres med pukk 8-12 og komprimeres.

Geir GammelsrødSalg VA976 85 468geir.gammelsrod@nobi.no
Eirik SoltvedtSalg VA900 35 590eirik.soltvedt@nobi.no
Ole GloppenAvdelingsleder Vanndeler479 71 310ole.gloppen@nobi.no
Odd SivertsenAvd.leder Voss, Salg VA992 03 463odd.sivertsen@nobi.no
Stein-Aril PettersenSalgsleder Voss969 46 921stein-aril@nobi.no

Vegnormalen, Håndbok N200 sier:

“Minste lagtykkelse over betongrør før trafikk skal minimum være 0,5 m dersom annet ikke er angitt. Minimum overdekning over rør kan være vanskelig å oppfylle der den generelle utformingen tilsier at rørene må ligge spesielt grunt (avkjørsler og gang/sykkelveger (G/S-veger)). Det kan da være aktuelt å bruke rør med større styrke enn vanlig for den aktuelle dimensjon.”

Basal falsrør DN 300 og 400 er dimensjonert for minimum overdekning på 0,2 m ved avkjørsler og G/S veger forutsatt omfylling med pukk 8-12 og tilfredsstillende komprimering.

Previous slide
Next slide

EPS - gjør større leggedyp mulig uten ekstra armering:

Benyttes når falsrør i betong skal legges med stor overdekning. Når stive rør legges i bakken vil massene ved siden av røret sette seg mer enn massene rett over røret, og lastene på betongrøret øker.

EPS kan benyttes som fleksibelt lag for å fordele lastene på et større areal rundt røret. Dette reduserer belastningen på røret. Generelt kan man anta at ved bruk av EPS vil belastningen på røret reduseres med ca 50 %.

EPS kan benyttes når rør skal legges med stor overdekning. Metoden med EPS over betongrør er utviklet og testet ved fullskalaforsøk i Norge av Jan Vaslestad i hans Dr. ing avhandling ved NTNU, og adoptert rundt omkring i verden. Metoden er anbefalt av Statens Vegvesen og er beskrevet i Håndbok V220 Geoteknikk i vegbygging.

EPS plate egenskaper:

 • Trykkfasthet: 100 kN/m2
 • Tykkelse: 500 mm
 • Bredde: min DY x 1,5
EPS plate egenskaper for falsrør i betong - NOBI

Det anbefales at EPS platen legges på friksjonsmasser med en tykkelse på minimum 0,2 ganger rørets utvendige diameter.

EPS - større leggedyp av falsrør i betong uten ekstra armering

Spar penger og miljøet:

Benytt grove masser rundt betongrørene! Det er flere gode grunner til å velge falsrør i betong:

 • Økt bæreevne. Grove masser gir en mer stabil rørgrøft med høyere kvalitet.
 • Stor styrke. Betongrør har stor iboende styrke, og kan derfor omfylles med maskinkult.
 • Økonomisk. Gjenbruk av oppgravde masser gir store økonomiske og miljømessige fordeler.

Hvorfor velge betongprodukter til vann og avløp?

Å velge riktig materiale til prosjekt kan være vanskelig. Økonomiske rammer, investeringer, drift og vedlikehold skal vektlegges. For at vann og avløpsnettet skal oppnå en tilstrekkelig levetid vil ofte betongprodukter vann og avløp være høyst aktuelt. På denne siden kan du bli bedre kjent med våre kommunalvarer som inngår i fremtidens rør- og kumløsninger. 

betongprodukter vann og avløp | rør og rørdeler
Betongrør tåler store laster
Betongrør er selvbærende konstruksjoner som er dimensjonert for å tåle tøffe laster. Betongrør har ikke behov for fine og dyre omfyllingsmasser, de kan legges med grove, gjerne stedlige og billige omfyllingsmasser. I prosjekter med tung anleggstrafikk eller store leggedyp er betong ett klart førstevalg.
Betongrør ligger stabilt ved omfylling
Betongrørs tyngde gjør at rørene ligger stabilt og i posisjon under montering, tilbakefylling og komprimering. Sansynligheten for oppdrift er svært liten selv om ledningsanlegget utsettes for perioder med høy grunnvannsstand.
Betongrør er slitesterke og motstandsdyktige
En rørledning utsettes for mange belastninger. Trafikkbelastning, frost og punktlast samt tilbakefylling påfører rørene store ytre belastninger. Rør er også utsatt for store indre hydrauliske belastninger og mekanisk slitasje. Betong er et svært motstandsdyktig og slitesterkt materiale, og betongrør leveres med store godstykkelser som sikrer lang levetid.
Betongrør er formstabile
Betongrør opprettholder opprinnelig rørtverrsnitt gjennom hele ledningsanleggets levetid og en trenger ikke bekymre seg for deformasjoner og redusert bæreevne eller endrede hydrauliske egenskaper gjennom rørets levetid. Faktisk er det slik at et betongrør blir sterkere og sterkere over tid.
Tetthet og fleksibilitet
Noe bevegelse og setninger i grunnen er uunngålig, ofte av helt naturlige årsaker. Betongrør tilbyr styrke og fleksibilitet med skjøter som kan ta opp mindre vinkelendringer ved legging og setninger i grunnen uten at det går på bekostning av tettheten.
Deformasjon og punktdeformasjon fra telepåvirkning
Betongrør tåler punktlast og stikkrenner er spesielt utsatt for store belastninger fra stein som presses mot rørveggen! Kombinasjonen av frost og telefarlige masser under fundamentet forsterker dette. Betongrør motstår punktdeformasjon og ”knuser” stein som presses mot rørveggen.
Grove omfyllingsmasser
Reduser installasjonskostnader ved å benytte grove omfyllingsmasser til ledningsanlegget. Dette gir besparelser i arbeidstid, transport, materialkostnader og er et godt valg for miljøet. Grove masser gir høyere kvalitet, og en mer stabil ledningsgrøft til en lavere kostnad.
Previous slide
Next slide

Komplett system rett til grøftekanten:

Et komplett system levert på grøftekanten er tidsbesparende og effektivt. I tillegg er produkter merket NOBI Basal spesialtilpasset til hverandre. Dette gir deg trygghet for at anlegget kan monteres raskt og effektivt.

Til venstre har vi samlet gode grunner til å velge falsrør til ditt prosjekt. Betongrør fra NOBI Basal produseres i DN150-3000. De minste dimensjonene benyttes oftest til spillvannsløsninger – de største ofte til overvann. Har du spørsmål er det bare å kontakte oss for mer informasjon.

Kontakt NOBI:

NOBI er totalleverandør av betongprodukter til vann- og avløp til landets største entreprenører og byggeprosjekter. Sammen trygger vi Norges vann- og avløpssystemer i dag- og for kommende generasjoner. Kontakt oss gjerne for spørsmål rundt rør og rørdeler, eller send oss en forespørsel. Vi er behjelpelig nå – og for prosjekter i fremtiden. 

Geir GammelsrødSalg VA976 85 468geir.gammelsrod@nobi.no
Eirik SoltvedtSalg VA900 35 590eirik.soltvedt@nobi.no
Ole GloppenAvdelingsleder Vanndeler479 71 310ole.gloppen@nobi.no
Odd SivertsenAvd.leder Voss, Salg VA992 03 463odd.sivertsen@nobi.no
Stein-Aril PettersenSalgsleder Voss969 46 921stein-aril@nobi.no

Kontaktskjema

Fortell oss mer om ditt prosjekt.
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 64 MB.
  Gjerne legg ved tegning eller ytterligere prosjektbeskrivelser, slik at det blir lettere for oss å hjelpe deg med din henvendelse.
  Previous slide
  Next slide

  Våre produkter

  Skroll til toppen