Koblinger og pakninger til rør og kummer

Rør og rørdeler i betong fra NOBI - betongrør | falsrør |

Koblinger og pakninger til rør og kummer:

Koblinger og pakninger utgjør en kritisk rolle for fremtidens ledningsanlegg. Korrekte rørdeler er en direkte forutsetning for tette ledningsanlegg med lang levetid. NOBI tilbyr reparasjonskoblinger, pakninger og skjøtekoblinger.

Det er mye å velge mellom og det kan være vanskelig å velge hva som blir den ideelle løsningen til ditt unike prosjekt. Kontakt oss for spørsmål – så hjelper vi deg med å velge riktig koblinger og pakninger. NOBI har pakninger, rette koblinger (SC og LC) og skjøtekoblinger/overgangskoblinger (AC/PAC). 

FlexSeal, rette koblinger (SC og LC) til rør:

Rette koblinger har mange bruksområder innen legging, reparasjon og vedlikehold. Det er enkelt å erstatte et ødelagt rør, eller bytte rørdel ved ønske om et nytt tilkoblingspunkt på eksisterende rørstrekk.

Rette koblinger brukes også for å skjøte avkappede rørlengder og ved overgang mellom rør med forskjellige diametere/materialer.

Når ig rørene (se tabellen nedenfor) skal skjøtes mot eldre betongrør eller andre rørtyper med mindre utvendig diameter, tilpasses dette med foringer som produseres spesielt for den aktuelle overgangen.

Flexseal - rette koblinger - koblinger og pakninger fra NOBI

FlexSeal: Overgangskoblinger (AC/PAC) til rør:

Overgangskoblinger for skjøting av rør av forskjellige dimensjoner og materialer. Passer alle typer røroverganger mellom betong/plast/duktil/asbest/stålrør osv. I de tilfeller hvor det ikke finnes en overgang som er nøyaktig tilpasset, kan man benytte en foring.

Tabellen viser et utvalg tilpasset betong/plast. AC koblinger finnes i en mengde dimensjoner tilpasset andre type rørkombinasjoner.

Overgangskobling illustrasjon - koblinger og pakninger NOBI
Overgangskoblinger - koblinger og pakninger
Previous slide
Next slide

F910-AR Borepakning til kum:

F910 er utviklet for på en enkel og rask måte å tilkoble stikkledninger til hovedrør og kummer. Den er konstruert slik at en tett tilkobling oppnås både ved avvinkling og sidebelastning.

F910 Borepakning AR

F911 Combi borepakning til kum:

Pakningssystem for kjerneborede hull bestående av to, tre eller fire avtrapninger som kappes av for gjennomføringer av forskjellige rørdimensjoner. Dette gjør at man kan benytte samme borehull for flere dimensjoner. F911 gir også store  avvinklings-muligheter inn og ut av kummen.

Oljeresistente pakninger leveres på forespørsel.  

F911 Combipakning til kum - koblinger og pakninger NOBI

Hvorfor velge betongprodukter til vann og avløp?

Å velge riktig materiale til prosjekt kan være vanskelig. Økonomiske rammer, investeringer, drift og vedlikehold skal vektlegges. For at vann og avløpsnettet skal oppnå en tilstrekkelig levetid vil ofte betongprodukter vann og avløp være høyst aktuelt. På denne siden kan du bli bedre kjent med våre kommunalvarer som inngår i fremtidens rør- og kumløsninger. 

Betongrør tåler store laster
Betongrør er selvbærende konstruksjoner som er dimensjonert for å tåle tøffe laster. Betongrør har ikke behov for fine og dyre omfyllingsmasser, de kan legges med grove, gjerne stedlige og billige omfyllingsmasser. I prosjekter med tung anleggstrafikk eller store leggedyp er betong ett klart førstevalg.
Betongrør ligger stabilt ved omfylling
Betongrørs tyngde gjør at rørene ligger stabilt og i posisjon under montering, tilbakefylling og komprimering. Sansynligheten for oppdrift er svært liten selv om ledningsanlegget utsettes for perioder med høy grunnvannsstand.
Betongrør er slitesterke og motstandsdyktige
En rørledning utsettes for mange belastninger. Trafikkbelastning, frost og punktlast samt tilbakefylling påfører rørene store ytre belastninger. Rør er også utsatt for store indre hydrauliske belastninger og mekanisk slitasje. Betong er et svært motstandsdyktig og slitesterkt materiale, og betongrør leveres med store godstykkelser som sikrer lang levetid.
Betongrør er formstabile
Betongrør opprettholder opprinnelig rørtverrsnitt gjennom hele ledningsanleggets levetid og en trenger ikke bekymre seg for deformasjoner og redusert bæreevne eller endrede hydrauliske egenskaper gjennom rørets levetid. Faktisk er det slik at et betongrør blir sterkere og sterkere over tid.
Tetthet og fleksibilitet
Noe bevegelse og setninger i grunnen er uunngålig, ofte av helt naturlige årsaker. Betongrør tilbyr styrke og fleksibilitet med skjøter som kan ta opp mindre vinkelendringer ved legging og setninger i grunnen uten at det går på bekostning av tettheten.
Deformasjon og punktdeformasjon fra telepåvirkning
Betongrør tåler punktlast og stikkrenner er spesielt utsatt for store belastninger fra stein som presses mot rørveggen! Kombinasjonen av frost og telefarlige masser under fundamentet forsterker dette. Betongrør motstår punktdeformasjon og ”knuser” stein som presses mot rørveggen.
Grove omfyllingsmasser
Reduser installasjonskostnader ved å benytte grove omfyllingsmasser til ledningsanlegget. Dette gir besparelser i arbeidstid, transport, materialkostnader og er et godt valg for miljøet. Grove masser gir høyere kvalitet, og en mer stabil ledningsgrøft til en lavere kostnad.
Previous slide
Next slide

Komplett system rett til grøftekanten:

Et komplett system levert på grøftekanten er tidsbesparende og effektivt. I tillegg er produkter merket NOBI Basal spesialtilpasset til hverandre. Dette gir deg trygghet for at anlegget kan monteres raskt og effektivt.

Til venstre har vi samlet gode grunner til å velge mufferør til ditt prosjekt. Betongrør fra NOBI Basal produseres i DN150-3000. De minste dimensjonene benyttes oftest til spillvannsløsninger – de største ofte til overvann. Har du spørsmål rundt våre mufferør er det bare å kontakte oss for mer informasjon.

Kontakt NOBI:

NOBI er totalleverandør av betongprodukter til vann- og avløp til landets største entreprenører og byggeprosjekter. Sammen trygger vi Norges vann- og avløpssystemer i dag- og for kommende generasjoner. Kontakt oss gjerne for spørsmål rundt rør og rørdeler, eller send oss en forespørsel. Vi er behjelpelig nå – og for prosjekter i fremtiden. 

Geir GammelsrødSalg VA976 85 468geir.gammelsrod@nobi.no
Eirik SoltvedtSalg VA900 35 590eirik.soltvedt@nobi.no
Ole GloppenAvdelingsleder Vanndeler479 71 310ole.gloppen@nobi.no
Odd SivertsenAvd.leder Voss, Salg VA992 03 463odd.sivertsen@nobi.no
Stein-Aril PettersenSalgsleder Voss969 46 921stein-aril@nobi.no

Kontaktskjema

Fortell oss mer om ditt prosjekt.
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 64 MB.
    Gjerne legg ved tegning eller ytterligere prosjektbeskrivelser, slik at det blir lettere for oss å hjelpe deg med din henvendelse.
    Previous slide
    Next slide

    Våre produkter

    Skroll til toppen