Dypvannskai for Stord kommune

Om prosjektet: 

Stord kommune har gjennom Engelsen Entreprenør startet arbeid med utvidelse av kaianlegg ved Eldøyane. Etter å ha stadig måtte sagt nei til større båter, vil den nye dypvannskaien utgjøre et regionalt godsknutepunkt for sjøveistransport. En artikkel hevder at den nye kaien trolig kan bli et nasjonalt knutepunkt for kontainertransport til Europa. Utbyggingen startet forrige August, og står forhåpentligvis klar allerede Juni 2021.

Les mer om Engelsen Entreprenør

Engelsen Entreprenør er en erfaren entreprenør med lange tradisjoner på Stord. De har som målsetning å være den ledende betongentreprenøren i Sunnhordland, men skal også være en betydelig markedsaktør innenfor hoved- og totalentrepriser. Kontrakten om totalentreprise for aktuelt prosjekt har en verdi på tilnærmet 43 MNOK. Tidligere har de utarbeidet dypvannskai for bl.a. Kværner – les mer om det her. Bilder i denne artikkelen er tatt av Engelsen Entreprenør.

NOBI skal levere omtrent 100 loss til prosjektet. Den nye elementkaien vil blant annet få tilsendt store hoveddragere, plattendekke, bakdragere og frontdragere fra vårt sortiment innen bygg. Totalt vil dette utgjøre omtrent 2400 tonn. NOBI har nylig startet leveransene av hoveddragerne. De egenproduserte betongelementene vil bli fraktet fra NOBI Voss.

…helt uten feil.

Daglig leder i Engelsen Entreprenør, Bernt Øyvind Vad, påpeker at samarbeidet så langt har gått fint. «Me var litt spent på logistikk i høve til levering frå Voss, men det har fungert greit, med leveranser til avtalt tid». Han nevner også at kvaliteten på det som har blitt levert har sett bra ut, og har vært helt uten feil.

NOBIs produkter gjennomgår en omfattende kvalitetskontroll, slik at du som kunde alltid er garantert kvalitet. Les mer om vårt arbeid mot HMS og Kvalitet her. Ta kontakt med prosjektering og salgsavdeling for Bygg dersom du har et omfattende prosjekt du ønsker å realisere. 

Kjetil GulbrandsøyGruppeleder salg 95417137kjetil.gulbrandsoy@nobi.no
Eilif RådmannsøySelger/prosjektutvikler40769924eilif.raadmannsoy@nobi.no
Sara ChristiansenSelger/Prosjektering45415978sara.christiansen@nobi.no
Michael Skovhus BechSelger/Prosjektleder93077350michael.bech@nobi.no