Etablering av gangkulvert – Bane NOR

Gangkulvert: 

Gjennom 2021 oppgraderer Bane NOR stasjonsområdet ved Skarnes stasjon. Her har NOBI levert gangkulvert til hovedentreprenør Anlegg Øst Entreprenør AS. Siste helgen i mars ble det etablert en ny gangkulvert under jernbanesporet ved stasjonen. Kulverten gir bedre tilgjengelighet for gående og syklende til stasjonen.

Video: Bane NOR, v/ Glenn-Frode Lund. Anlegg Øst Entreprenør, v/ Styrk Lirhus. Spol til ca. 5 minutter inn i video for å se elementene som er levert fra NOBI. 

Kulvert er en undergang for kryssing av vei eller jernbane.

Betongelement-løsningen kan også benyttes som drenering for større avløpsmengder eller som teknisk installasjon for spillvann, vann, overvann, gass og varme.

  • Bredde på kulverten kan variere fra 2 meter til 10 meter.
  • Høyden kan variere fra 1,5 meter til 5 meter.
  • Dersom andre dimensjoner er ønskelig kan disse forskales i egne former.
  • Alle kulverter blir produsert etter ordre.
  • Vi kan tilby kulverter ferdig prosjektert, levert og montert.

Kontakt Samferdsel: 

Christian BerlandProsjektleder 920 27 920christian.berland@nobi.no
Espen MikalsenDaglig leder906 73 735espen.mikalsen@nobi.no
Marcin WilczynskiProsjektering & dimensjonering968 32 393marcin.wilczynski@nobi.no
Tobias Mikalsen Produksjonsleder977 57 430tobias@nobi.no

Kategorier