Johannes Mikalsen: Starten på industrieventyret – NOBI 90år

JOHANNES MIKALSEN

Starten på industrieventyret:

Etter krigen skulle landet gjenreises. Hva var da mer naturlig å produsere enn byggevarer? Mikal Haugland (1905-1979) og sønnen Johannes slo seg derfor på betongvareproduksjon, og bedriften ble kjent under navnet Haugland Cementindustri.

Fra tresko til betongproduksjon:

«Brødrene Haugland» ble drevet nøkternt i en god årrekke, men resultatet fra arbeidet ble etter hvert for lite å leve av mellom familiene til Mikal og Bernhard. De to brødrene konstaterte etter hvert at et så lite sagbruk som de de drev neppe hadde fremtiden for seg, noe som førte til at Mikal kjøpte Bernhard ut av «sagen».

Les mer om bedriftens første kapittel: Mikal Haugland – Fra tresko til betongproduksjon.

Haugland cementindustri - NOBI

En fremtredende personlighet i næringslivet:

Johannes Mikalsen (1944-2007) ble ansett som en fremtredende personlighet innen næringslivet på Askøy. Etter at Johannes kom med i bedriften rundt 1960, startet far- og sønn opp produksjon av blokkstein til grunnmur og endret navn til «Haugland Cementindustri». 

Etter stor suksess med «askøyblokken», introduserte Johannes et nytt kapittel for bedriften med produksjon av betongrør- og kummer- noe som skulle vise seg å være starten på litt av et industrieventyr.

Norges største bedrift:

Produksjon av betongrør- og kummer gjorte at Haugland Cementindustri ekspanderte så mye frem til slutten av 1970-årene at virksomheten fikk store plassutfordringer på bedriftstomten. Dessuten gikk riksveien og skoleveien tvers gjennom bedriftens omstillingsplass der lastingen av trailere foregikk.

Midt på 1980-tallet var familiebedriften med Johannes i førersetet blitt Norges største målt i omsetning per kvadratmeter.

En delt grunderånd:

Med seg på laget, hadde Johannes sin kone Annlaug fra Møkster utenfor Austevoll. Hun arbeidet i over 20år i selskapet og var en viktig støttespiller og ressurs gjennom hele perioden. 

Hun demonstrerte også samme grunderånden til Johannes. Eksempelvis vasket hun arbeidstøyet til ansatte hjemme for å spare kostnader, lagde maten selv til bedriftsarrangement og plukket opp telefonkatalogen for å henvende seg til nye kunder.

Det var mye ekstraarbeid med den gamle oppstillingsplassen. Når det kom busser måtte lastebilene som var under lossing flytte på seg, og det langt fra ideelt at skoleveien gikk gjennom fabrikkområdet. Man kunne ikke fortsette slik når det stadig ble trangere, så at vi til slutt fikk ordnet ny plass var viktig med all den aktiviteten vi hadde den tiden.
Annlaug Møgster Mikalsen
Kone til Johannes
ANNLAUG JOHANNES

Rettet blikket nordover:

Johannes presset på Askøy Kommune for å finne egnete og større arealer til bedriften. Storebotn vest for Steinrusten, som kommunen hadde pekt ut som et fremtidig industriområde, var førstevalget, men på grunn av sen saksbehandling hos myndighetene måtte Mikalsen se seg om etter andre områder. 

Johannes rettet derfor blikket nordover mot Mjølkevik og ble den store pådriveren for å få dette området tilrettelagt for industri. Haugland Cementindustri ble da også den første virksomheten som etablerte seg der på et tomteareal på hele 38.000 m2 i 1984.

Større armslag:

Med betydelig større areal fikk bedriften langt større armslag. En av de store fordelene var at man nå fikk tilført råstoff (sand og singel) fra sjøveien, og at dette ble automatisk losset rett inn i overbygde siloer. Det første til en vesentlig reduksjon i produksjonskostnadene.

Samtidig hadde Johannes fått tak i et brukt, datastyrt blandeanlegg som han hadde kjøpt fra et konkursbo i Svergie to år tidligere. Med bedre plass og automatisert produksjon ekspanderte firmaet ytterligere, og en rekke nye produkter ble til.

JOHANNES MIKALSEN NOBI
Det ble jo en helt ny hverdag for de ansatte [...], med langt færre tunge løft og mindre manuelt arbeid. Jeg husker bare selv når vi fikk telefaks på den gamle fabrikken [...], man kunne nesten ikke tro at brev kunne havne på andre siden av landet på et øyeblikk. Jeg syntes det er helt utrolig hvilken utvikling bedriften har hatt, jeg tror nok ikke mange hadde sett for seg hvor stort det skulle bli.
Annlaug Møgster Mikalsen
Kone til Johannes

NOBI - Norsk Betongindustri:

Samtidig som Johannes flyttet Haugland Cementindustri til nye lokaler på Mjølkevikvarden, kjøpte han opp sin største konkurrent, NOBI Byggindustri, som holdt til i Blomsterdalen i Fana. Som følge av dette oppkjøpet skiftet bedriften navn til NOBI-Haugland Betongindustri.

I 1993 overlot Johannes ledelsen av firmaet til sin eldste sønn, Espen, mens han selv begrenset seg til å lede avdelingen i Blomsterdalen. Nobi Haugland fortsatte å vokse og ettersom produktene ble solgt over hele landet, endret bedriften navn til NOBI Norsk Betongindsutri. 

Before After

Mottaker av første næringspris:

I 1986 mottok Johannes Mikalsen den aller første prisen for «Årets bedrift på Askøy», og i november 2006 ble han selv tildelt Askøys Næringslivsforenings hederspris for sin mangeårige innsats for øykommunens næringsliv. 

Johannes Mikalsen døde i 2007 i en alder av 63 år, men før det skjedde, rakk han å oppleve siste utbygging av en ny produksjonshall på rundt 1500 kvadratmeter og en utvidelse av lagertomten med ca. 8000 kvadratmeter. 

Fra generasjon til generasjon:

Med årene har NOBI blitt en utvidet familiebedrift. Det er mange som har vært på reisen og har sterkt eierskap til hva NOBI er blitt i dag. Vi er takknemlig for alle ansattes engasjement og i anledning med 90-års jubileumet hyller vi fortiden og ser fremover mot fremtiden – sammen.

Johannes’ eldste sønn, Espen Mikalsen, jobber fortsatt som daglig leder i bedriften. Hans andre sønn, Thomas Mikalsen, jobbet i bedriften frem til 2020. Broren Egil Mikalsen jobbet som produksjonsleder frem til 2018, før han gikk av med en velfortjent pensjon. To av hans barnebarn har også valgt å gå inn i familiebedriften og jobber der i dag. 

JOHANNES MIKALSEN NOBI

Lidenskap for kvalitet - NOBI Nytt:

I denne jubileumsutgaven av NOBI Nytt har vi kombinert vårt 90års jubileum med en temautgave om kvalitet.  I siste utgave finner du flere spennende, kortleste artikler om prosjekter, ansatte og hvordan vi gjør ting i praksis.

NOBI leverer samfunnskritisk infrastruktur med kvalitet for generasjoner. For å gjennomføre dette verdiløftet i praksis er Ytre Miljø, HMS og Kvalitet godt integrert i alle våre aktiviteter.

NOBI NYTT APRIL 2024

NOBI 90år:

NOBI er en tradisjonsrik, norskeid familiebedrift med lang fartstid. Siden NOBI så dagens lys i 1934 har virksomheten gått fra produksjon av tresko til å bli et ledende betong- og industrikonsern. Les mer om historien vår her:

Våre produkter

Skroll til toppen