Espen Mikalsen: 90 år med lidenskap for kvalitet

ESPEN MIKALSEN

90 år med lidenskap for kvalitet:

Med bankkrise i Norge, tøffe nedgangstider og røde tall tar Espen Mikalsen (1970-) over staffetpinnen for den daglige driften etter sin far, Johannes Mikalsen (1944-2007).

Jeg deltok på flere møter og selv om jeg ikke var så gammel, ble jeg dradd med på diskusjonene. Etter et par år satt min far foten ned og at enten måtte jeg ta over eller så solgte han.
Espen Mikalsen
Daglig leder

Som far, så sønn:

På tross av ung alder, var Espen allerede godt kjent med arbeidet i bedriften. Fra treårsalderen var han et trehjulssyklende sykkelbud med firmaposten og fra 12 arbeidet han fast på fabrikken som eldst av tre søsken.

Selv om han i utgangspunktet var opptatt med studier på handelshøyskolen og hadde tenkt å gå gradene ved betongfabrikken, ble planene fremskyndet når salg av bedriften ikke var aktuelt. Som 23-åring avsluttet han studiene og tok over styringen av bedriften.

ESPEN MIKALSEN OG EGIL MIKALSEN
Min far sa spøkefullt at første generasjon bygger fundamentet, andre generasjon bygger stein på stein og tredje generasjon bygger svømmebasseng. Det han mente var at vi kom til duk og dekket bord, bare for å ødelegge alt. Selv om det bare var ment som en spøk har det blitt en viktig sak for meg. Jeg vil ikke være den som bringer ned bedriften, men den som sender den videre til fjerde generasjon i god stand.
Espen Mikalsen
Daglig leder

Tæring etter næring:

Med nedgangstider og røde tall var det en tøff start på sjefsrollen for Espen. Han forklarer at bedriften måtte skjære til beinet når det gjaldt kostnader og måtte si opp folk og fokusere på å gjøre det meste ut av de få ressursene som var tilgjengelig.

Forbedringstiltak ble møtt med både skepsis og motstand, en tøff start som nyansatt leder. Med tiden økte arbeid, kontrakter og inntjeningen. Espen forklarer at det var en kjempeoperasjon fra alle ansatte:

Den enestående innsatsen gjengen gjorde da vi fikk ting på rett kjøl var helt avgjørende. Jeg syntes det er viktig å få frem at alle har stått sammen om suksessen til bedriften. Det har blitt gjort en formidabel jobb av de ansatte, og mange av de som fremdeles er her i dag var med på den operasjonen.
Espen Mikalsen
Daglig leder

Flere ben å stå på:

Siden Espen tok over i 1993, har NOBI vokst fra å være en lokal betongfabrikk til å bli et landsdekkende betong- og industrikonsern. På veien er det blitt gjort en rekke investeringer som har sikret NOBI flere ben å stå på. 

1993

Generasjonsskifte

Som far, så sønn. Med bankkrise i Norge, tøffe nedgangstider og røde tall tar Espen Mikalsen (1970 -) over staffetpinnen for den daglige driften etter sin far. Med tæring etter næring og en enestående innsats fra de ansatte økte arbeid, kontrakter og inntjening med tiden. Bedriften vokser fra å være en lokal betongfabrikk til å bli et landsdekkende betong- og industrikonsern.

1993

2010

NOBI Voss

NOBI kjøper opp Voss Cementvarefabrikk LL og ruster opp fabrikken. Her startes det opp produksjon av betongelementer til bygg, forspente hulldekker, i tillegg til et nytt blandeanlegg og utvidet produksjonshall. Siden den gang har bedriften også fått ferdigbetong og egen sandtak som forsyner egen produksjon og entreprenører i regionen.

2010

2011

NOBI Bergen

I 2011 bygger NOBI et eget utsalgslokale på Lønningen, like ved Bergen lufthavn, hvor det selges både egenproduserte og innkjøpte byggevarer til hage, park og gate. I samme bygg blir det kontorer for ansatte innen salg- og prosjektering av byggelementer.

2011

2017

Utbygging og nysatsing

I 2017 ble det også igangsatt en utbygging av NOBI på Askøy, ettersom bedriften hadde vokst ut av sine kontorlokaler og trengte mer plass til produksjon. I dag er det egne produksjonshaller for betongelementer til samferdsel, kommunalvarer til VA-anlegg og byggevarer til hage, park og gate. I tillegg har NOBI bygget egne lokaler for montering av komplette vannkummer, Basal Aqua Safe, både på Askøy og Voss.

2017

2024

90 år

I 2023 har vi planert ca. 7000 m2 for videre utvidelse av fabrikken på Askøy (totalt 70.000 m2). Les jubileumsutgaven av NOBI Nytt om veien videre.

2024

Lidenskap for kvalitet - NOBI Nytt:

I denne jubileumsutgaven av NOBI Nytt har vi kombinert vårt 90års jubileum med en temautgave om kvalitet.  I siste utgave finner du flere spennende, kortleste artikler om prosjekter, ansatte og hvordan vi gjør ting i praksis.

NOBI leverer samfunnskritisk infrastruktur med kvalitet for generasjoner. For å gjennomføre dette verdiløftet i praksis er Ytre Miljø, HMS og Kvalitet godt integrert i alle våre aktiviteter.

NOBI 90ÅR - NOBI NYTT HEADER

NOBI 90 år:

NOBI er en tradisjonsrik, norskeid familiebedrift med lang fartstid. Siden NOBI så dagens lys i 1934 har virksomheten gått fra produksjon av tresko til å bli et ledende betong- og industrikonsern. Les mer om historien vår her:

Våre produkter

Skroll til toppen