Helge Holmedal: Kjørte utallige lass fra Haugland og Herdla – NOBI 90år

Siden er under ombygging. 
Helge Holmedal - NOBI 90 år

Helge Holmedal - NOBI 90år:

Det er få mennesker som kjenner Askøy bedre enn Helge Holmedal (1944-). Gjennom sin yrkeskarriere var han blant annet lastebilsjåfør og formann i teknisk avdeling hos kommunen.

Kjørte utallige lass:

Samlet sett har Helge Holmedal kjørt utallige lass fra gamlefabrikken på Hauglandshella- og fabrikken på Herdla.

Det var tre dager på skolen- samme for Johannes Mikalsen (1944-2007), forklarer Holmedal. Fra 13-årsalderen sto valget mellom «fantestreker» og muligheten å tjene noen kroner.

Allerede på den tiden satt han seg i førersetet og ble raskt komfortabel med bilkjøring. Hos Andreas Solbakken Transport fra Kleppestø ble det fort både traktor- og lastebilkjøring når det var skolefri:

Helge Holmedal - NOBI 90ÅR
Bilene kunne ikke laste mer enn 3-5 tonn der i 50-årene. Her måtte man også rygge en trang nedoverbakke fra den smale fylkesveien når man skulle hente varer. Selve styrehuset på bilen ville truffet anlegget om man ikke var forsiktig, men det gikk fint for seg.
Helge Holmedal - NOBI 90 år portrett referanse
Helge Holmedal
Tidl. sjåfør og formann

Fra tresko til blokkstein:

Brødrene Haugland (NOBI) hadde gått fra tilvirkning av tømmer og produksjon av tresko til å omfatte produksjon av blokkstein.

På den første «Askøymessen» ved «tyskerområdet» i Florvåg 1954 var Brødrene Hauglands sag og sementvarefabrikk utstillere av Blokkstein.

Det enkle bygge-konseptet med «Blokkstein», «Helstein», «Halvstein» og «Mellomvegg-stein» ble raskt en suksess.

Haugland cementindustri - NOBI

Haugland Cementindustri (tidligere Brødrende Haugland) etter bedriften startet opp med produksjon av rør og kummer.

Det var en tydelig intensjon fra myndighetene etter krigen og lite husvære. Nye hus skulle bygges med minst halvannen- til to etasjer. Tyskerne hadde tatt alt som ble produsert av byggevarer og «brukt opp» murstein, plank, papp og spiker. Det var nok ikke før langt opp i 50-årene det ble lettere å få tak i slike byggevarer.
Helge Holmedal - NOBI 90 år portrett referanse
Helge Holmedal
Tidl. sjåfør og formann

Fremveksten av "blokkhus":

På øykommunen var befolkningen i stor grad avhengig av båt, men veinettet på sørdelen begynte å ta form. For nye boenheter og knapphet på byggevarer ble «Askøyblokken» et klart førstevalg for mange nye boligprosjekter.

Helge mimrer godt om utallige lass med blokkstein til en rekke prosjekter sør på øyen:

– Spesielt i Florvåg snakker man fortsatt om «blokkhus» på folkemunne, de fikk sitt navn fra blokksteinen til Johannes og faren på Haugland. Dette skulle gi rimelig leilighet til folk og jeg mener de første 2-mannsbolig krevde ca. 5300 kroner innskudd. Dette holdt på i årevis og alt tok sin tid- men det ble flere 2-, 4- og 6-manns boliger der i området.

På gamlefabrikken til NOBI (ca. 1980), hvor bedriften for lengst hadde gått bort fra tilvirkning av tømmer og tresko. På Haugland Cementindustri ble rør og kummer raskt en stor suksess og førte til store plassproblemer.

Fra blokkstein til rør og kummer:

Helge og Johannes var begge født i 1944 og ble stadig bedre kjent gjennom årene. Den 20. Mai 1964 dro rundt ti personer fra Askøy til rekruttskolen på Bømoen i tre måneder.

I løpet av militærtiden forklarer Helge at Johannes fikk reise til Oslo for å lære mer om produksjon av rør og kummer i betong.

I tiden som fulgte jobbet Helge som feier i brannvesenet en god stund, før han deretter begynte i teknisk avdeling for samferdsel i kommunen 1977. Her ble det nye turer til Haugland, bare nå var det i hovedsak rør- og kummer som stod på agendaen. Kort tid etter flyttet Johannes fabrikken nordover mot Mjølkevik og Helge ble et fast ansikt innom kontoret i arbeidshverdagen der også.

JOHANNES MIKALSEN NOBI

Johannes Mikalsen (1944 – 2007)

Det var jammen ikke få lass hentet både Haugland og Herdla. Jeg husker godt når fabrikken flyttet til Herdla, det var et paradis å få losset der sammenlignet med Haugland, hvor man sto i fylkesveien og biltransporten skulle gå samtidig.
Helge Holmedal - NOBI 90 år portrett referanse
Helge Holmedal
Tidl. sjåfør og formann

På Herdla stoppet Helge alltid bilen utenfor kontoret og holdt moro med kontordamene, ifølge han selv:

– Det var mye komikk som ofte endte til avbrudd fra Johannes om at kontordamene ikke måtte tro på meg. Når jeg kom inn døren iført capser med andre firmalogoer forsvant han opp loftstigen og hentet capser med NOBI-logo til meg og de andre tilsette.

Et minneverdigprosjekt med jerseystein:

Et minneverdig prosjekt for Helge var rundt 400 meter jerseystein vegrekkverk i betong som skulle gå langs fotgjengerområdet nedfor industriområdet på Herdla:

– Selv med den korte kjøreturen på bare noen hundre meter fylte vi Scaniabilen tre-fire høyder med jerseystein.

– For å få mest mulig plass, ble sesam 360* svingkranen lagt på toppen og spesielt en tur gikk den nok litt for høyt, hvor det ble slått ned en provisorisk strømstolpe utenfor kontorbygget. Det endte med at strømmen gikk og Johannesog kontordamene kom springende, ler Holmedal godt.

Jerseysteinen står fortsatt på samme sted 40 år senere. 

Det ble ordnet fort og ingen skade skjedd. Man ble alltid ble tatt godt imot, både på Haugland og Herdla var det god service i alle år.
Helge Holmedal - NOBI 90 år portrett referanse
Helge Holmedal
Tidl. sjåfør og formann

En fantastisk utvikling:

Helge jobbet frem til 2009 som formann på teknisk avdeling før han gikk av med velfortjent pensjon.

Når han ser tilbake på utviklingen på øyen, bedriften og samfunnet er han stolt over det som har blitt gjort på veiene, hvor både han og NOBI spilte en viktig rolle:

– Vi har hatt en helt fantastisk utvikling fra start til slutt. Både meg og Johannes fikk oppleve og se utviklingen av selve Askøy, både på godt og vondt.

– Man skal ikke langt tilbake i tid før man var utrolig avhengig av båt, så dagens veinett har kommet langt. Jeg hadde hvert fall aldri trodd det skulle bli problem med parkeringsplasser i Kleppestø.

NOBI leverer fortsatt jerseystein vegrekkverk i betong til prosjekter. Les mer her.

Holmedal ser også på fokuset rundt HMS og kvalitet som svært fremgangsrik siden han tok jobb som grøftearbeider i kommunen i 1961 etter militærtiden:

– Her var det vinkelkutter i grøften og ingen sa noe om at støv var farlig. Det var heller ingen hjelm, hansker eller maske heller. Man snakket ikke en gang om HMS, så at dette har blitt tatt langt mer alvorlig gjennom årene er svært positivt.

Med lang fartstid i arbeids livet både på transport og anleggsarbeider er Helge klar i talen på råd til frem-tidens unge arbeidstakere:

– Det er viktig «å stele med øynene», følge med- og ta inn lærdom. Man blir aldri ferdig utlært og jeg er straks 80 år. Man skal ikke være redd for å stille spørsmål, alle kan feile og slikt kan rettes opp- så det er ikke et stort problem, avslutter pensjonisten.

Lidenskap for kvalitet - NOBI 90 år:

I denne jubileumsutgaven av NOBI Nytt har vi kombinert vårt 90års jubileum med en temautgave om kvalitet.  I siste utgave finner du flere spennende, kortleste artikler om prosjekter, ansatte og hvordan vi gjør ting i praksis.

NOBI leverer samfunnskritisk infrastruktur med kvalitet for generasjoner. For å gjennomføre dette verdiløftet i praksis er Ytre Miljø, HMS og Kvalitet godt integrert i alle våre aktiviteter.

NOBI 90ÅR - NOBI NYTT HEADER

Våre produkter

Skroll til toppen