Sertifisert kvalitet: Dokumentering av NOBI-standarden

NOBI - Kvalitetssertifisert etter ISO 9001

Kvalitetssertifisert etter ISO 9001:2015

NOBI leverer samfunnskritisk infrastruktur med kvalitet for generasjoner. For å gjennomføre dette verdiløftet har vi fokus på beste praksis i alle ledd. Vår virksomhet er nå både kvalitets- og miljøsertifisert på tvers av alle avdelinger.

NOBI-Standarden:

I dagens marked er det ikke tilstrekkelig å bare levere produkter av høy kvalitet.

Kvalitetsarbeidet i NOBI gjelder ikke bare for produksjon, men for alle våre aktiviteter på tvers av virksomheten. Gjennom en årrekke har NOBI jobbet etter LEAN-prinsipper og kontinuerlig forbedringer.

Selv om vi først nå er sertifisert etter ISO 9001, har våre kunder lenge vært kjent med «NOBI-standarden», understreker markedssjef Mathias Mikalsen Pedersen.

NOBI-standard ISO 9001
Vi opplever at når alt står likt i konkurranse, så blir NOBI ofte foretrukket på kvalitet.
Mathias Mikalsen Pedersen
Markedssjef

– Vi tror på å gjøre ting riktig på en enkel og effektiv måte. De beste resultatene kommer fra klare og pålitelige arbeidsmetoder, fortsetter han videre.

Kvalitetsstandarden ISO 9001 har i tillegg mye fokus på kundeaspektet. Sertifiseringen viser dermed at NOBI setter kundene først- og kontinuerlig jobber for å levere produkter og tjenester av høyeste kvalitet.

Høy kvalitet på utførelse: Vi streber etter høy målnøyaktighet og millimeterpresisjon på våre produkter.

Betydningen av sertifisering:

Kvalitetsleder i NOBI, Ole Jakob Gustad, forklarer at tredjeparts sertifisering av kvalitetsarbeidet gjør at du som kunde kan stole på at NOBI jobber etter beste praksis fra A-Å:

– At kvalitetssertifiseringen er gjennomført av Kontrollrådet sikrer at standardene blir opprettholdt på et høyt nivå over tid.

Han legger også til at «en tredjeparts sertifiserings organisasjon er uavhengig og sikrer troverdighet, objektivitet og nøyaktighet».

Vi i NOBI er stolt over å kunngjøre vellykket kvalitetssertifisering for ISO 9001:2015. Dette er et bevis som bekrefter vår forpliktelse til kontinuerlig forbedring og kvalitet i alt vi gjør.
ole jakob portrett referanse
Ole Jakob Gustad
Kvalitetsleder

Tradisjon for systemtenkning:

Fra Kontrollrådet deltok revisorer Espen Vigre og Per Terje Dalen, begge med god fartstid i betongbransjen.

Vigre er fagansvarlig i Kontrollrådet og var revisjonsleder for ledelses systemer innen miljø, kvalitet og arbeidsmiljø. Han bemerker at ISO-9001 ikke var mye nytt for NOBI:

– NOBI har gjennom mange år vært sertifisert for produksjon av betongprodukter, og har i denne forbindelse lang tradisjon for systemtenkning.

NOBI ISO 9001 Kontrollrådet
NOBI sitt ledelses har hatt høy prioritet fra øverste ledelse, og er et langsiktig og kontinuerlig arbeid der alle deler av organisasjonen har vært involvert.
ESPEN VIGRE KONTROLLRÅDET - NOBI ISO 9001 sertifisering
Espen Vigre
Kontrollrådet

Vigre ser også positivt på NOBIs utvikling og veien videre:

– Sertifiseringen kommer som et resultat av alt dette, og vil sikre fortsatt god drift og en kontinuerlig forbedring av bedriften.

Kontrollrådet er et ledende teknisk kontrollorgan som administrerer sertifiseringer innen byggevareområdet.

Omkring 750 bedrifter er tilknyttet deres sertifiserings-ordninger. De tilbyr blant annet systemsertifisering innen kvalitet, miljø og arbeidsmiljø.

Kontrollrådet har også produktsertifisering for blant annet ferdigbetong, tilslag og asfalt.

Lidenskap for kvalitet - NOBI Nytt

I denne jubileumsutgaven av NOBI Nytt har vi kombinert vårt 90års jubileum med en temautgave om kvalitet.  I siste utgave finner du flere spennende, kortleste artikler om prosjekter, ansatte og hvordan vi gjør ting i praksis.

NOBI leverer samfunnskritisk infrastruktur med kvalitet for generasjoner. For å gjennomføre dette verdiløftet i praksis er Ytre Miljø, HMS og Kvalitet godt integrert i alle våre aktiviteter.

NOBI 90ÅR - NOBI NYTT HEADER

Våre produkter

Skroll til toppen