NOBI 90 År: Fra tresko til ledende betong- og industrikonsern

NOBI 90 År header artikkel

NOBI 90 År:

NOBI er en tradisjonsrik, norskeid familiebedrift med lang fartstid. Siden NOBI så dagens lys i 1934 har virksomheten gått fra produksjon av tresko til å bli et ledende betong- og industrikonsern. Les historiene her:

Mikal Haugland: Fra tresko til betongindustri:

Etter første verdenskrig og den store depresjonen ble NOBI etablert i 1934. Å starte bedrift i mellomkrigstiden og «de harde trettiåra» var utfordrende, da perioden var preget av høy arbeidsledig og sosiale utfordringer på tvers av det norske samfunnet.

Mikal Haugland (1905-1979), en håpefull farfar til nåværende daglig leder, Espen Mikalsen, startet likevel opp familiebedriften sammen med hans tre brødre. Les mer her…

Johannes Mikalsen: Starten på industrieventyret

Etter krigen skulle landet gjenreises. Hva var da mer naturlig å produsere enn byggevarer? Mikal Haugland (1905-1979) og sønnen Johannes slo seg derfor på betongvareproduksjon, og bedriften ble kjent under navnet Haugland Cementindustri.

Etter stor suksess med «askøyblokken», introduserte Johannes et nytt kapittel for bedriften med produksjon av betongrør- og kummer- noe som skulle vise seg å være starten på litt av et industrieventyr. Les mer her…

Espen Mikalsen: 90 år med lidenskap for kvalitet

Med bankkrise i Norge, tøffe nedgangstider og røde tall tar Espen Mikalsen (1970-) over staffetpinnen for den daglige driften etter sin far, Johannes Mikalsen (1944-2007).

Forbedringstiltak ble møtt med både skepsis og motstand, en tøff start som nyansatt leder. Men med tiden økte arbeid, kontrakter og inntjeningen. Les mer her…

Egil Mikalsen: Kjøpe lastebil for husbanklånet

Som tre-åring løp Egil Mikalsen med mat til faren som stod i produksjonen på sagbruket i tiden da NOBI het Brødrene Haugland. I slutten av 2018 gikk han av med velfortjent pensjon. 

Egil begynte i produksjonen tidlig i barneskolen og har vært med på hele dannelsesreisen til konsernet. Les mer her… 

Tobias Mikalsen og Mathias Mikalsen Pedersen: Fjerde generasjons inntog

Selv etter 90-års fartstid, er NOBI fortsatt en norskeid familiebedrift. Vi er stolt over at fjerde generasjon også ønsker å ta del i vår tradisjonsrike virksomhet og arbeidet med å løfte betongfaget ytterligere.

Bli bedre kjent med Tobias og Mathias, les mer her… 

1934

Nobi ser dagens lys

Mikal Haugland (1905-1979) og hans tre brødre starter opp «Brødrene Haugland», et sagverk for tilvirkning av tømmer og produksjon av tresko.

1934

1960

Fra tresko til betongindustri:

Etter krigen skulle landet gjenreises. Hva var da mer naturlig å produsere enn byggevarer? Johannes Mikalsen (1944-2007) tar over etter sin far og starter opp produksjon av blokkstein til grunnmur og endret navnet til «Haugland Cementindustri».

1960

1980

Starten på et industrieventyr:

Bedriften har siden 1960 startet opp med produksjon av betongrør- og kummer og fikk store plassproblemer på bedriftstomten. På starten av 80-tallet er NOBI Norges største bedrift målt i omsetning per kvadratmeter. Ny fabrikk bygges på nordre Askøy.

1980

1986

NOBI – Norsk Betongindustri

Haugland Cementindustri kjøper sin største konkurrent, NOBI Norsk Byggindustri AS, som hadde fabrikk i Blomsterdalen, Bergen. Etter sammenslåing og videre vekst blir bedriftsnavnet NOBI Norsk Betongindustri AS.

1986

1993

Generasjonsskifte

Som far, så sønn. Med bankkrise i Norge, tøffe nedgangstider og røde tall tar Espen Mikalsen (1970 -) over staffetpinnen for den daglige driften etter sin far. Med tæring etter næring og en enestående innsats fra de ansatte økte arbeid, kontrakter og inntjening med tiden. Bedriften vokser fra å være en lokal betongfabrikk til å bli et landsdekkende betong- og industrikonsern.

1993

2010

NOBI Voss

NOBI kjøper opp Voss Cementvarefabrikk LL og ruster opp fabrikken. Her startes det opp produksjon av betongelementer til bygg, forspente hulldekker, i tillegg til et nytt blandeanlegg og utvidet produksjonshall. Siden den gang har bedriften også fått ferdigbetong og egen sandtak som forsyner egen produksjon og entreprenører i regionen.

2010

2011

NOBI Bergen

I 2011 bygger NOBI et eget utsalgslokale på Lønningen, like ved Bergen lufthavn, hvor det selges både egenproduserte og innkjøpte byggevarer til hage, park og gate. I samme bygg blir det kontorer for ansatte innen salg- og prosjektering av byggelementer.

2011

2017

Utbygging og nysatsing:

I 2017 ble det også igangsatt en utbygging av NOBI på Askøy, ettersom bedriften hadde vokst ut av sine kontorlokaler og trengte mer plass til produksjon. I dag er det egne produksjonshaller for betongelementer til samferdsel, kommunalvarer til VA-anlegg og byggevarer til hage, park og gate. I tillegg har NOBI bygget egne lokaler for montering av komplette vannkummer, Basal Aqua Safe, både på Askøy og Voss.

2017

2024

90 År

I 2023 har vi planert ca. 7000 m2 for videre utvidelse av fabrikken på Askøy (totalt 70.000 m2). Les jubileumsutgaven av NOBI Nytt om veien videre (Kommer Snart).

2024

Lidenskap for kvalitet - NOBI Nytt

I denne jubileumsutgaven av NOBI Nytt har vi kombinert vårt 90års jubileum med en temautgave om kvalitet.  I siste utgave finner du flere spennende, kortleste artikler om prosjekter, ansatte og hvordan vi gjør ting i praksis.

NOBI leverer samfunnskritisk infrastruktur med kvalitet for generasjoner. For å gjennomføre dette verdiløftet i praksis er Ytre Miljø, HMS og Kvalitet godt integrert i alle våre aktiviteter.

NOBI NYTT APRIL 2024

Våre produkter

Skroll til toppen