Leggeanvisning for rør og kummer i betong

Veiledningsbrosjyre for bruk av rør og kummer av betong: 

NOBI – Basal leggeanvisning tar høyde for- og er tilpasset krav gitt i NS 3420-U og Vegnormalene Håndbok N200. 

LEGGEANVISNING RØR

  • Brukerveiledning – Håndtering av overvann (PDF). 
  • Monteringsanvisning forankringsplate (PDF). 

ENGLISH: Basal installation guide of concrete pipes and manholes (2014). 

INSTALLATION GUIDE

Våre produkter

Skroll til toppen