LB- og DLB-bjelker

Bjelker RB-bjelker

LB- og DLB-bjelker brukes gjerne for å redusere den totale konstruksjonshøyden ved at dekkeelementer bæres av en langsgående oppleggshylle på bjelkene.

Bjelkene må sikres under montasje (eventuelt også i den permanente konstruksjonen) for å unngå vridning ved skjevbelastning.

Illustrasjon hentet fra bttongelementboken bind A.

Diagrammet, hentet fra betongelementboken bind A, viser fritt opplagte bjelker. Ved kontinuerlige bjelker kan diagrammene anvendes ved at man benytter en fiktiv spennvidde som er ca. 0,8 × søyleavstanden.

Våre produkter

Skroll til toppen