Det vi gjorde i går er ikke godt nok i dag

NOBI har bestått første sertifiseringsrunde med Lean. Les bloggposten til Espen Mikalsen.

Enten man er en bedrift, leder eller toppidrettsutøver, må man hele tiden utvikle seg for å kunne hevde seg i konkurransen.

Tidlig på 1970 tallet var det om lag 270 bedrifter innenfor vår bransje.

I dag er tallet kanskje rundt 30, avhengig av hvilke produktområder vi operer i.

Se filmen om hvorfor NOBI satser på LEAN!

Flott utvikling

De bedrifter som har falt fra, har i det all vesentlige ikke evnet å omstille seg og heller ikke evnet å foreta nødvendig investeringer i oppdatert utstyr og maskinelle investeringer som kreves.

Resultatet av dette er at en til slutt blir utkonkurrert.

De siste årene har NOBI hatt en flott utvikling.

Vi har opplevd et godt marked, hvor investeringer til samferdsel og infrastruktur har vært en samfunnsmessig prioritert oppgave.

Tøff konkurranse

Til tross for mer oppdrag opplever vi at prisene på våre produkter går ned.

Marginene presses ned hos våre kunder.

Dette tiltransportererentreprenørene leverandørene når jobbene starter.

Mange ganger oppleves det frustrerende, men det nytter ikke å klage. Vi er bare nødt til å delta i den konkurransen som er i markedet.

Redusere kostnader

Å drive en bedrift handler primært om å sørge for at inntektene er større enn kostnadene.

Mer komplisert er det egentlig ikke.

Men det er viktig at vi sørger for at det også er en margin (fortjeneste) som sørger for at vi evner å foreta investeringer.

I vår bransje er både utstyr og maskiner nokså kapitalkrevende.

De bedriftene som evner å foreta de større investeringene vil skaffe seg forsprang på sine konkurrenter.

Lean

Ledelsen i NOBI har diskutert hvordan vi skal få optimalisert flyt, redusert ulike former for sløsing og mindre kostnader.

Løsningen vi har valgt er å satse på Lean.

Lean er en måte å organisere og administrere arbeidsplassen og arbeidsflyten for å forbedre effektiviteten.

Vi bestemte oss for å prøve dette ut innenfor deler av virksomheten, og da ved våre to fabrikker på Askøy og Voss.

Svette mer?

Da jeg presenterte konseptet for produksjonsleder på Askøy og Voss, ble mottakelsen overveldende.

De ønsket å starte umiddelbart med dette prosjektet.

Produksjonspersonell, mekanikere og gutta på lager, ble en smule mer skeptisk.

Skal sjefene ha oss til å svette mer nå?

Eller er de misfornøyd med den innsats vil allerede legger for dagen?

Til å hjelpe oss med innføring av Lean har vi valgt firmaet Samarbeidsutvikling AS.

Vår konsulent Johannes Borge er en glimrende pedagog, og de ansatte fikk snarlig tillit når han forklarte hva Lean egentlig går ut på.

Jeg er så stolt over hva de ansatte har levert så langt.

Den første fasen har alle vist strålende innsats, og de ansatte som har deltatt i denne prosessen er gode forbilder.

Vår konsulent har flere ganger fortalt at han er imponert over fremgangen vår, og vi ser allerede nå resultat av de forbedringer vi har fått til.

Torsdag 3. november bestod vi den første runden av intern sertifisering.

På denne sertifiseringsdagen hadde vi en aldri så liten markering for alle de som er deltakende i prosjektet.

BILDEGALLERI:

 

Viktig for vår kunder?

Jeg tror entusiasmen for Lean vil være med på å gjøre NOBI bedre for våre kunder.

Ved å ha bedre orden og kontroll internt, skape engasjement og drive systematisk forbedringsarbeid, blir vi også bedre eksternt.

Vi kan bruke tiden på service, prosessoppfølging og sørge for kvalitet og leveringspresisjon, istedenfor å lete etter verktøy.

NOBI ønsker å være best i alle de markeder vi betjener!

Daglig leder, NOBI Askøy, Espen Mikalsen

Våre produkter

Skroll til toppen