Betong B30-25 kg sekk

Produktdatablad

Tørrmørtel for betongarbeider ute og inne, på-støp, gulvstøp eller i forskaling.

Betong B30
Tørrmørtel for betongarbeider ute og inne, på-støp, gulvstøp eller i forskaling.

Beskrivelse og bruksområder
Betong B30 er satt sammen av gradert sand og Norcem industri sement. Betong B30 kan brukes ute (frostfritt) og inne. Egner seg til på-støp, gulvstøp, eller i forskaling. Til grovere arbeider kan det tilsettes inntil 30% pukk.

Tørketid
Betong B30 ettervannes i flere dager. Tildekkes med plast.

Lagring
Lagres tørt inntil 1 år.                                   

Forberedelser 
Påstøp – Underlaget må være rengjort og støvfritt. Påstøp med tykkelser på 4cm eller mindre, bør alltid være fast forankret i underlaget. Sugende overflater forvannes. Unngå fritt vann. Bruk pussebrett og murskje. Det er viktig at massen komprimeres godt mot underlaget.

Tekniske data
Vanntilsetning            3,1L/25kg
Kornstørrelse              0-4 mm
Brukstid                        Ca 2 timer
Trykkfasthet                1.døgn 12MPa
                                          7. døgn 24MPa
                                        28. døgn 37MPa

Blanding
Mindre mengder kan blandes med drill og visp.
Større mengder anbefales tvangsblander eller hobbyblander. Tilsett 80% av vannet til du får en klumpefri masse. Juster så med resten av vannet til du får en homogen masse med god støpelighet. Vannmengde = 3,1 liter pr 25 kg. Vann som brukes må tilfredsstille drikkevannskvalitet Eller være i overenstemmelse med NS EN 1008. Ved kalde temperaturer anbefales varmtvann.

Bruksmåte
Massen kan normalt sett bearbeides opp mot 2 timer. Glatting kan skje så snart massen har satt seg. Forskaling kan fjernes 1-2 dager etter støping ved temperaturer rundt 15 grader.

Forbruk
25 kg gir ca 12,5 liter ferdig masse.
2 kg pr m2 pr. mm lagtykkelse.

Sikkerhetsdatablad Betong B30
Sikkerhetsdatablad B30 Nobi

Våre produkter

Skroll til toppen