Vedlikehold

Vedlikehold av lagte dekker.

Kalkutslag

Kalkutslag kan forekomme. Dette er uten betydning for kvaliteten og vil forsvinne (slites bort) over tid. Kan man ikke vente så lenge som 1 – 2 år, er det flere måter å fjerne kalkutslag på. Mindre eller svakt kalkutfelling kan fjernes ved feiing av dekket med skarp sand (kvartssand). Dersom dette ikke er tilstrekkelig kan dekket vaskes med en svak saltsyreoppløsning. Det finnes også flere spesialmidler for fjerning av kalkutfelling. Det er viktig å vente minst 1 år før saltsyreoppløsning brukes for å forhindre at kalkutfellingen blusser opp igjen. Det er bedre å bruke en svak saltsyreoppløsning og gjøre prosessen 2 ganger, enn å bruke en sterk oppløsning bare 1 gang.

Fuger

Riktig utførte fuger mellom belegningsstein og/eller heller har betydning for betongdekkets evne til å oppta belastninger. En dårlig fuge kan føre til kantavskallinger og/eller redusert bæreevne. Dekkets lange levetid kan dermed reduseres. Husk å etterfylle fugene med fugesand

Alger og mose

Alger og mose vokser på fuktige og skyggefulle steder. Dette skader ikke produktet. Fjernes ved uttørking, eventuelt med plantegift (klorin fortynnet 1:1 eller 10% salmiakkoppløsning). Det er i handelen flere typer rengjøringsmidler som er spesielt rettet mot fjerning av mose og alger. Husk før og ettervanning.

Rengjøring

Regelmessig rengjøring med vann og børste eller høytrykkspyling I kombinasjon med rengjøringsmidler vil fjerne de fleste forurensninger. Det er bedre med ofte rengjøring med børste enn årlig høytrykkspyling. Ved bruk av høytrykkspyling anbefales det å redusere trykket til maks 100 bar og holde munnstykket minst 30 cm fra belegningen med en vinkel på maksimalt 30o . Dersom belegningen utsettes for vannstråler som er svært kraftige, kan det være en risiko for at partikler slås ut av overflaten og endrer belegningens overflatetekstur. I tillegg til at belegningen endrer utseende vil det da være en risiko for at fremtidig rengjøring blir vanskeligere.

Fjerning av ugress

Ugrasluking for hånd har en god langtidsvirkning, men tar tid og krefter. Mekanisk bekjempning er derfor som regel begrenset til børsting og feiing.

Du kan også bruke en herdende fugesand.

Eddiksyre er miljømessig uproblematisk. Det er et kontaktvirkende middel som bare virker på de deler av ugresset som eddiken kommer i kontakt med. Det virker ikke inn på ugressets rotsystem.

Bekjempning av ugress med eddiksyre kan kort sammenfattes i følgende punkter:

• Bruk 0,2 – 0,3 l/m 2 av 12% eddiksyre per behandling • 4 – 5 behandlinger pr sesong.

Oljeflekker

Olje skader ikke et dekke av betong men det kan gi stygge flekker. Fersk olje kan vanligvis fjernes ved bruk av porøst papir eller annet absorberende middel. Det finnes en rekke forskjellige midler, flere av de finnes i velassorterte byggevareforretninger. Svært ofte vil den enkleste og beste løsning være å skifte ut de tilsølte heller og steiner med nye.

Tyggegummiflekker

Normalt fjernes tyggegummi ved høytrykkspyling eller rengjøring med varmt vann. Tyggegummi kan også skrapes eller fryses bort. Til frysing er det et stort utvalg produkter på markedet, fra flytende nitrogen til enkle aerosolbokser med frysespray.

Snø og is

Snørydding bør skje ved måking etterfulgt av strøing med knust grus/stein. Salting bør skje med måtehold. Levetiden forlenges vesentlig hvis salting unngås de første årene. Bruk koksalt (NaCl), og fjern salt/isblandingen hurtigst mulig fra steinen/hellene

Våre produkter

Skroll til toppen