Plantekasser i betong – Bjørvika

Slik vil Dronning Eufemias gate bli seende ut i det fremtidige Bjørvika. Hver side av trikkeskinnene vil få en rekke søyleeik i samme linje som trikkemastene. For å gi trærne best mulige vekstvilkår, vil de bli satt i plantekasser av betong med rom for rikelig med jord. NOBI har produsert og levert plantekassene til det fremtidige promenadestrøket.

Beskrivelse av prosjektleveransen:

NOBI har produsert og levert 481 stk plantekasser i betong.

Beplantning ved Dronning Eufemias gate

Beplantning er et svært viktig element ved Dronning Eufemias gate. Lunder av store bytrær settes ut langs begge fortauene, mens hver side av trikkeskinnene vil få en rekke søyleeik i samme linje som trikkemastene. Mellom disse igjen plantes klatrerose i stativ. For å hindre kryssing av trikketraseen utenom gangfeltene, plantes bøkebord i begge rabattene. At trikken i tillegg skal kjøre på et gressdekke – utenom kryss, holdeplasser og allmenninger – gjør at Dronning Eufemias gate vil fremstå som en grønn og fin parkgate.

For å gi trærne best mulige vekstvilkår, vil de bli satt i plantekasser av betong med rom for rikelig med jord. Disse vil også ha huller i sidene av plantekassene slik at røttene kan ta seg ut til det rotvennlige kultlaget rundt plantekassen.

Hvor utføres prosjektet:

Dronning Eufemiasgate i Oslo.

Mer om prosjektet

Kunde:

Statens vegvesen

Entreprenør:

Skanska

Tidsrom:

2012-2014

Kontraktsum:

NOK 10 mill

Plantekassene i betong som søyleeikene skal plantes i, er levert og produsert av NOBI.
Plantekassene i betong som søyleeikene skal plantes i, er levert og produsert av NOBI.
Slik skal nye Dronning Eufemiasgate og DNB-bygget bli seende ut. Plantekassene i betong som søyleeikene skal plantes i, er levert og produsert av NOBI.
Slik skal nye Dronning Eufemiasgate og DNB-bygget bli seende ut. Plantekassene i betong som søyleeikene skal plantes i, er levert og produsert av NOBI.