Servicekanaler for midlertidig strømforsyning til Festplassen

Servicekanaler for midlertidig strømforsyning:

HAURATON Servicekanaler oppgraderer funksjonaliteten rundt sosiale knutepunkter. I dagens urbane miljøer er midlertidig strømforsyning en viktig del for å bevare dynamikken og aktiviteten i byens samlepunkter som blant annet torg-, parker- og festivalområder. 

Boasson Anleggsgartnermester AS fikk nylig oppdraget for etablering av ny strømforsyning ved Festplassen. Erfaringene fra Bymiljøetaten var at arrangementer på Festplassen, som f.eks. Julemarkedet og Vinterlyd, hadde blitt mer strømkrevende å gjennomføre enn tidligere. Det var med andre ord et sterkt behov for å forsterke strømforsyningen til det lokale landemerket, uten at dette skulle gå på bekostning av byrommets estetikk og tilgjengelighet. 

For å sikre fleksibiliteten til å håndtere skiftende krav til strømforsyning, opp- og nedrigging, falt valget på servicekanaler fra Hauraton. Prosjektkoordinator for drensrenner, Peter Bøe, forklarer at servicekanaler fra Hauraton muliggjør trygg, sikker og praktisk ruting av strømforsyninger, samtidig som man beholder konstant og praktisk tilgang til nøkkeltilkoblinger og kontakter via vedlikeholdsluker.

– Servicekanalene installeres enkelt på samme måte som en drensrenne. Det som er unikt med servicekanalene, er at de har en innebygget skinne som gir god- og sikker organisering av kabler til alle typer arrangement. Løsningen kommer også med et tett, diskret støpejernslokk i tidløs utforming som gir enkel tilkomst og effektiv nedlegging av kabler. Løse kabler på overflaten utgjør også en snublefare for de besøkende. Med HAURATON Servicekanaler ivaretas universell utforming og et inkluderende bymiljø. 

Boasson har i forbindelse med prosjektet også forsterket strømforsyningen ved å etablere en ny nettstasjon- og tilhørende strømskap. Servicekanalene er et nytt produkt i det norske markedet og driftsleder i Boasson, Kjell Arne Johnsen var godt fornøyd med pilotprosjektet:

– Vi er svært fornøyd med NOBI som leverandør også i dette prosjektet. Servicekanalene fra Hauraton er solide og funksjonelle. De er enkel å montere og leveransen kom som planlagt, både på tid og kostnad. 

NOBI AS takker Boasson AS for bra samarbeid- og godt utført arbeid på Festplassen. 

Les mer om servicekanaler her

Peter Brox Bøe Prosjektkoordinator drensrenner 405 19 809 peter.boe@nobi.no

Se også:
NOBI Prefabrikkerte Kabelkanaler i betong

Client

Boasson