Servicekanaler for midlertidig strømforsyning til Festplassen

HAURATON Servicekanaler oppgraderer funksjonaliteten rundt sosiale knutepunkter. I dagens urbane miljøer er midlertidig strømforsyning en viktig del for å bevare dynamikken og aktiviteten i byens samlepunkter som blant annet torg-, parker- og festivalområder.

Boasson Anleggsgartnermester AS fikk nylig oppdraget for etablering av ny strømforsyning ved Festplassen. Erfaringene fra Bymiljøetaten var at arrangementer på Festplassen, som f.eks. Julemarkedet og Vinterlyd, hadde blitt mer strømkrevende å gjennomføre enn tidligere. Det var med andre ord et sterkt behov for å forsterke strømforsyningen til det lokale landemerket, uten at dette skulle gå på bekostning av byrommets estetikk og tilgjengelighet. 

Våre produkter

Skroll til toppen