Vilkår og betingelser

GENERELLE VILKÅR FOR NOBI.NO NETTBUTIKK

1. GENERELLE

1.1 Disse vilkår og betingelser («Vilkårene») gjelder for din bestilling av produkter («Produktene») fra NOBI Askøy AS (Heretter NOBI) sin nettbutikk for levering i Norge.

1.2 De følgende vilkår er tilrettelagt for alle kjøp. Gjennom å godkjenne NOBI Askøy AS sine Generelle Vilkår for nettbutikk for din ordre sendes, aksepterer du disse vilkårene.

1.3 NOBI forbeholder seg retten til å endre vilkårene uten varsel. En slik endring vil dog ikke ha innvirkning på ordrer som ble sendt før de endrede vilkårene blir lagt ut på websiden.

1.4 For eventuelle spørsmål eller kommentarer vedrørende vilkårene, varsel om uttak, kanselleringer, retur og refusjon, vennligst kontakt:

Nobi Askøy AS
Org. nummer: 933896412
Tlf: 56 15 16 00 – Fax 56 15 16 01
Mjølkevikvarden, 5315 Herdla
E-post: mail@nobi.no

2. REGISTRERING AV ORDRE

2.1 En ordre registreres ved å fylle ut skjema på nettsiden.

2.2 Alle produkter leveres med forbehold om tilgjengelighet. Vi vil kontakte deg via e-post eller telefon så snart som mulig for å informere deg dersom de bestilte produktene ikke er tilgjengelige.

2.3 Vi prøver å holde en høy kvalitet på bildene som publiseres på nettstedet, men vær oppmerksom på at det bestilte produktet kan variere i farge og design fra bildet på nettstedet.

3. LEVERING

3.1 De bestilte produktene skal leveres i sin opprinnelige design. NOBI forbeholder seg retten til å foreta mindre tekniske endringer, som ikke påvirker funksjonaliteten til produktet.

3.2 Produkter som er merket som «på lager» vil normalt bli levert innen 3-4 virkedager og produkter merket «ikke på lager » vil i hovedsak bli levert i løpet av 21 dager. Dersom produktene ikke er tilgjengelige innenfor den anslåtte leveringstid, vil vi gi deg beskjed.

3.3 Dersom et produkt ikke er tilgjengelig i det bestilte kvantum, vil vi informere deg om dette, og du kan bestemme om du ønsker å bestille et lavere kvantum eller kansellere bestillingen.

3.4 NOBI kan, etter eget skjønn, bestemme seg for å foreta en delvis levering. Hvis så, vil du ikke bære noen ekstra kostnader, men kun belastes for én leveranse.

3.5 Hvis leveransen ikke er mulig innen tretti (30) dager, kan du kansellere bestillingen. Skulle betaling ha funnet sted, vil disse bli returnert av oss innen tretti (30) dager.

4. PRISER OG LEVERINGSKOSTNADER

4.1 Alle priser er i NOK. Prisene publisert på nettstedet er inkl. mva, men eksklusive eventuelle avgifter, toll og frakt, så fremt annet ikke er oppgitt.

4.2 Avgifter, toll og frakt kan variere, samt leveringsmåte. Disse kostnadene vil bli beregnet separat, og er angitt på nettstedet når du legger inn bestillingen. Den totale prisen oppgitt på bestillingsskjemaet er det totale beløpet som skal betales for de bestilte produktene.

4.3 Du aksepterer å refundere NOBI for eventuelle ekstra forsendelses- / håndteringskostnader som oppstår som følge av din unnlatelse av å akseptere eller hente levering i samsvar med de avtalte vilkår for levering.

5. BETALING

5.1 Du kan betale for produktene med de til en hver tid gjeldende betalingsmetoder angitt på nettstedet.

5.2 NOBI tilbyr sikker onlinebetaling med bistand fra en ekstern leverandør, og for å være sikker på at du alltid har den høyeste grad av sikkerhet, krypteres automatisk betalingsdetaljene når du legger dem inn.

5.3 Når du betaler med kredittkort, må kredittkortopplysninger gis når du bestiller. Kredittkortet ditt vil bli belastet på tidspunktet for ordrebekreftelsen.

6. REKLAMASJON OG GARANTI
NOBI leverer varer i henhold til produsentenes garantivilkår. Garantitid er begrenset til den garantitid produsentene leverer på det enkelte produkter og gjelder fra leveringstidspunktet. Fraviker produsentens garanti norsk kjøpslov, gjelder det lengste tidsrommet. Forøvrig gjelder reklamasjonsreglene i norsk kjøpslov paragraf 32.

7. MANGEL VED VAREN – KJØPERENS RETTIGHETER OG REKLAMASJONSFRIST
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

8. PRISAVSLAG
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

9. HEVING
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

10. KONFLIKTLØSNING
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. «Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist». Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på nobi.no følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler, med Oslo tingrett som verneting ved eventuell behandling for tingrett.

11. ANGRERETT, SKADET OG/ELLER DEFEKT PRODUKT

Angrerett

11.1 Du kan, uten å oppgi noen grunn, trekke bestillingen, fra datoen for mottak av ordrebekreftelse inntil 14 dager fra mottak av produktet. Slik tilbaketrekning skal skje i skriftlig form (f.eks brev, faks eller e-post), og for å overholde fristen er det tilstrekkelig å sende tilbaketrekkingsvarsel til NOBI på adresse eller e-post angitt under punkt 1.5.

11.2 Skulle betalinger være gjort, vil disse umiddelbart, senest innen tretti (30) dager fra mottak av det returnerte produktet, bli tilbakebetalt av oss. Vi vil imidlertid kun dekke kostnaden for selve produktet og ikke din leveringskostnad for å returnere produktet til oss, eller porto for tilsendt vare.

11.3 Dine rettigheter til å trekke bestillingen kan frafalle hvis du ikke har tatt tilstrekkelige skritt for å sikre at du er i stand til å returnere produktet i vesentlig samme stand som opprinnelig stand. For at angreretten skal gjelde må produktet være ubrukt og leveres tilbake i sin originalforpakning i uskadet stand. Dette gjelder ikke hvis tilstanden til produktet er forverret som følge av forhold som ikke skyldes deg selv. I alle tilfelle, vil vi alltid anbefale at du tar tilstrekkelige og rimelige tiltak for å opprettholde tilstanden til produktet, og at du ser til at produktet leveres trygt tilbake til oss.

11.4 Angreretten gjelder ikke dersom produktet er forseglet og forseglingen er brutt.

Skadet eller defekt produkt

I tillegg til dine rettigheter til å trekke ordren etter § § 6.1 til 6.4 ovenfor, kan du også utøve visse virkemidler hvis du finner ut at produktet er skadet eller defekt. Hvis ja, kan du kontakte oss og følge prosedyrene angitt nedenfor.

11.5 Eventuelle skader på produktene under forsendelse eller påståtte defekter angående produktet skal umiddelbart meldes skriftlig til NOBI på adresse eller e-post angitt i punkt 1.5.

11.6 Andre klager eller åpenbare mangler på produktet skal varsles innen tretti (30) dager etter mottak av produktet.

11.7 Hvis kravet er gyldig, kan du i samsvar med Lov om Forbrukerkjøp be om retting av feilen.

11.8 Hvis vi ikke klarer å rette feilen på produktet, kan du velge å kansellere bestillingen eller å be om reduksjon av prisen.

12. FORCE MAJEURE
Om leveringen forhindres eller blir forsinket på grunn av omstendigheter som ligger utenfor vår kontroll har vi rett til å heve ordren. Dette blir meddelt via post, e-post eller telefon

13. GJELDENDE LOV
Denne avtalen skal reguleres av gjeldene lover for Norge.

14. ALDERSGRENSE FOR KJØP GJENNOM NETTBUTIKK
Alle som kjøper noe gjennom NOBI sin nettbutikk må være 18 år eller eldre.

15. PRIVACY POLICY – BEHANDLING AV PERSONDATA

I forbindelse med varekjøp i nettbutikken vil det bli innhentet persondata som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, mm. Disse data blir kun brukt internt i forbindelse med utsendelse av varer, kundekontakt, mm. Data som samles inn på nettbutikken blir ikke delt/solgt til en tredjepart og behandles og oppbevares etter Norsk Lov.

Nettbutikken og tilhørende sider innhenter data vha. «cookies». Data som innhentes på denne måten brukes til statistiske formål, som måling av nettstedsytelse med mer. Leverandør av måleverktøyer er Google Analytics. Data som samles inn vha. «cookies», samles inn anonymt, og brukes kun av NOBI til statistiske formål.

Våre produkter

Skroll til toppen