BACKE BYGGER ”NYE” VOSS FOR 420 MILLIONER

- Å levere all betongen til stasjonen og restauranten til ny gondolbane er et ærefult oppdrag. Dette blir et landemerke på Voss, sier Johnny Gerald, blanderiformann i NOBI Voss. ILLUSTRASJON: HLM Arkitektur AS Tegmark
– Å levere all betongen til stasjonen og restauranten til ny gondolbane er et ærefult oppdrag. Dette blir et landemerke på Voss, sier Johnny Gerald, blanderiformann i NOBI Voss. ILLUSTRASJON: HLM Arkitektur AS Tegmark

 

Terminalbygg, Hangursbanen og nytt hotell har sikret Backe Bergen kontrakter for nesten en halv milliard i knutepunktssasingen på Voss.

TEKST: TRINE MELHEIM NÆSS

Fakta

OM PROSJEKTET:
Områdereguleringen for Voss ble vedtatt i 2013 og omfatter hele kollektivknutepunktet med alle funksjoner. Kollektivfunksjonene blir knytt sammen med kommersiell utvikling av gondol, hotell og ulik næringsvirksomhet og bosteder. Scandic skal drifte det nye hotellet, og vil doble kapasiteten på Voss, med 216 rom og møtefasiliteter for 350 personer.
Arkitekter: Norconsult (mulighettstudie) Asplan Viak (regulering) Nordic (terminal, gondol, hotell)
Entreprenører: Backe Bergen
- Å levere all betongen til stasjonen og restauranten til ny gondolbane er et ærefult oppdrag. Dette blir et landemerke på Voss, sier Johnny Gerald, blanderiformann i NOBI Voss.
– Klokken 04.30 startet vi med blanding, og vi måtte kjøre ca. 90 lass for å få opp all betongen til Hangurstoppen. 68000 høydemeter måtte forseres, dette utgjør ca 7,5 ganger høyden til Mount Everst, forteller Gerald, sier Johnny Gerald, blanderiformann i NOBI Voss.

– Backe Bergen er og skal være en totalentreprenør. For å lykkes må vi ha et godt og konstruktivt samarbeid med gode og kompetente leverandører, underentreprenører, konsulenter og ARK’er. Det har vi klart og vi tar det som en anerkjennelse fra markedet at vi som totalentreprenør, i godt samarbeid med våre leverandører, ue-er og rådgivermiljøer, gjentatte ganger vinner store og gode prosjekter på Voss. Det er en anerkjennelse til oss alle som er sammen om disse prosjektene, sier Claus E.Haaland Thorsen, i Backe Bergen.

Turistdestinasjon

Voss er en viktig turistdestinasjon på Bergensbanen og har 600 000 reisende i året. Det er lagt stor vekt på å legge til rette for at de reisende som kommer til Voss skal få en positiv opplevelse av stedet.

Derfor har man vedtatt en knutepunktssatsing, der både Backe Bergen og NOBI er sentrale.

– Å levere all betongen til stasjonen og restauranten til ny gondolbane er et ærefult oppdrag. Dette blir et landemerke på Voss, sier Johnny Gerald, blanderiformann i NOBI Voss.

13. juni var en merkedag for NOBI på Voss.

Støping av fundament for vendehjul på Hangurstoppen for Voss Resort stod på timeplanen og, det ble det levert ca 575 m3 med B30 i løpet av dagen.

2 pumpebiler og 10 betongbiler var i sving for å få dette til.

– Klokken 04.30 startet vi med blanding, og vi måtte kjøre ca. 90 lass for å få opp all betongen. 68000 høydemeter måtte forseres, dette utgjør ca 7,5 ganger høyden til Mount Everst, forteller Gerald.

Gondolbanen skal frakte folk sommer og vinter til Hangurstoppen.

På toppstasjonen blir det en ny restaurant som kan ha plass til 450 gjester.

Den nye gondolbanen vil frakta reisende fra 85 til 820 meter over havet på ca. syv minutter.

– Hva var spesielt krevende i gjennomføringen av jobben?

– Det å frakte betongen til Hangurstoppen har vært den mest krevende delen av prosjektet. Det var viktig å få kjøre fulle lass på betongbilene uten at betongen skulle renne ut igjen av trommelen oppover de bratte bakkene forbi Tråstølen og oppover Slettafjellet. Det var god planleggingsarbeid med alle involverte parter på forhånd før støpen ble satt i gang. Vi hadde to blandeverk i backup og det skulle stå to pumper på byggeplassen. Får å kunne mate begge pumpene med betong måtte vi ha 10 biler i sving denne dagen.

13. juni var en merkedag for NOBI på Voss. Støping av fundament for vendehjul på Hangurstoppen for Voss Resort stod på timeplanen og, det ble det levert
13. juni var en merkedag for NOBI på Voss. Støping av fundament for vendehjul på Hangurstoppen for Voss Resort stod på timeplanen og, det ble det levert ca 575 m3 med B30 i løpet av dagen.

– Hva er NOBI Voss sin styrke i slike store jobber?

– Vi har lang fartstid med betongleveranse. Vi ansatte liker å stå på og gjøre vårt beste for NOBI Voss. Vi klarer alltid å løse oppgavene vi kommer over. Vi planlegger alltid godt og alle medarbeiderne får bidra og komme med sine synspunkter.

– Hvordan har samarbeidet mellom de ulike aktørene vært?

– Det har gjenge veldig bra å samarbeide med Backe Bergen som harvært den største aktøren. Vi har løst de mest krevende oppgavene sammen. Det har vært god kommunikasjon mellom oss. De har kommet med støpeplan i god tid på forhand slik at det er lettere for oss å planlegge dagene. Vi ser fram til videre samarbeid med Backe Bergen, sier Gerald.

– Nobi har vært en ekspeditt og fleksibel leverandør av betong, de stiller alltid opp å finner løsninger for det beste for oss. De er også med på planlegging av logistikken i forbindelse med store støper, mener Claus E. Haaland Thorsen, i Backe Bergen.

– Hva er avgjørende i deres valg av underleverandør?

– Mange faktorer spiller inn, men seriøsitet, ekspeditt, pris og god fagmessig utførelse er avgjørende faktorer vi måler våre UE på. Det er avgjørende at UE involverer seg i planleggingen av fremdriften og at vi sammen drar lasset mot samme mål.

– Hva har vært spesielt krevende i prosjektene med Voss stasjon og Hangurstoppen?

– Det er i enkelte prosjekter på Voss relativt kort bygge tid og vi produserer i snitt 30 m3 daglig på toppstasjon med master. Store utstøpninger og komplekse konstruksjoner er spesielt i disse prosjektene.

– Hva er, slik dere ser det, fordelen med å velge produkter i betong?

– Betong er lett å velge for sin styrke, holdbarhet og fleksibilitet. Estetikken til betong er også en fordel for styren til byggeriene.

Våre produkter

Skroll til toppen