Fordrøyning – eksempler på løsninger

NOBI har komplette løsninger for fordrøyning, rensing og infiltrasjon av overvann.

Alle produktene lages i betong med 100 års levetid.

Under har vi samlet noen eksempler på fordrøyningsløsninger, med hjelp fra bransjeforeningen Basal.

Fordrøyningsanlegg Gulskogen-senter
Fordrøyningsanlegg Gulskogen-senter. Illustrasjon; Basal.

Drammen Gulskogen senter

Steen & Strøms attraktive kjøpesenter i Drammen, består av 130 butikker fordelt på 55 000 kvadratmeter. Tilknyttet det pulserende handelsområdet er hele 1 200 parkeringsplasser. Her tas oppsamling av regnvann på alvor.

Det er bygget et fordrøyningsmagasin som består av 220 meter med DN 1200 betongrør. Rørene er lagt i to rør-strenger med tilhørende kummer og tilløpssystem.

 

 

 

 

 

Øvrevoll galoppbane

Fordrøyningsanlegg for Øvrevoll Galoppbane (Konsulent: Rambøll Norge AS)
Fordrøyningsanlegg for Øvrevoll Galoppbane (Konsulent: Rambøll Norge AS)

Galoppbanen i Bærum har benyttet betongrør i kombinasjon med et såkalt ”tørt” magasin
for fordrøyning av overvannsavrenningen. Et ”tørt” magasin er et areal som normalt er tørt, men
som settes under vann ved sterk nedbør.

På Øvrevoll er det lagt betongrør med diameter 1 meter
under et gressdekket areal. Betongledningen har tilstrekkelig volum for fordrøyning av moderat
nedbør. Ved sterkere nedbør stiger vannet opp gjennom kuppelrist i sandfangkummen, og
arealet ovenfor settes under vann. Når det kraftige regnet gir seg, renner vannet igjen tilbake til
betongledningen.

Skole i Sola

Fordrøyningsanlegg_skole_sola
Fordrøyningsanlegg skole, Sola

Fordrøyningsmagasinet av betong ligger i uteområdet på en skole i Sola. Det består av 60 ig-rør, og magasinerer opp til 276 kubikkmeter vann. Hver rørlengde er halvannen meter lang, med innvendig diameter på to meter.

Monteringen tok 13 timer og arbeidet ble utført av T. Stangeland Maskin AS. Det tilsvarer 4,6 meter rør i timen. På arealet, som er 22,5 meter ganger 14 meter, fordrøyes opp til 276 kubikkmeter vann. Fordrøyningsmagasinet ligger nå skjult i grunnen på skolens uteområde.

 

 

 

 

Gårdsrom i Oslo

Fordrøyning for avrenning fra gårdsrom.
Fordrøyning for avrenning fra gårdsrom. Konsulent; Rambøll.

I bebyggelsen rundt et gårdsrom i Oslo var det fuktproblemer i kjellerne. Overvannsavrenningen fra gårdsrommet var basert på infiltrasjon, men fordi grunnen består av leire, var det umulig å bli kvitt overvannet ved infiltrasjon.

For å løse overvannsproblemene ble det anlagt overvannssluk med avløp til et betongrør med diameter 1,2 m. Her ble overvannet fordrøyd tilstrekkelig for tilknytning til kommunalt nett. Enklere kan det knapt gjøres.

 

 

 

 

 

 

Sørlandsparken

Fordrøyningsmagasin, Sørlandsparken.
Fordrøyningsmagasin, Sørlandsparken. Bilde: Basal.

Over en million kroner ble spart ved at en valgte betongrør fremfor plasstøpt basseng til fordrøyning av vann ved Sørlandssenteret. På prosjektet var det beskrevet to plasstøpte basseng på 400 kubikkmeter hver. Entreprenøren henvendte seg til en av Basals medlemsbedrifter for å diskutere andre muligheter, og bedriften presenterte en Basalløsning basert på store rør.

Resultatet er at de to lukkede bassengene er erstattet av to rørstrekk, på til sammen 260 meter. Magasinkapasitet er 400 kubikk i hver. Dette ble billigere og tidsbesparende. Hele anlegget er skjult i bakken, det tar liten plass og det gikk fort å montere rørene.

 

 

 

Alf Bjerckes vei

Fordrøyningsanlegg i Alf Bjerckes vei (Konsulent: Asplan Viak AS)
Fordrøyningsanlegg i Alf Bjerckes vei (Konsulent: Asplan Viak AS)

Innløps- og utløpskummer til 4-strengs fordrøyningsanlegg prosjektert av Asplan Viak.

I innløpskum fordeles vannet i fire rørledninger til fire fordrøyningsstrenger. Fra fordrøyningsstrengene samles vannet i oppsamlingskum.

Langhus barnehage, Ski kommune

Fordrøyningsanlegg, Langhus barnehage.
Fordrøyningsanlegg, Langhus barnehage.

For å sikre god håndtering av overvann legges det tre fordrøyningsmagasin med betongrør DN 1600 og DN 1400.

For å utnytte tomtens areale best mulig er det satt inn en Flexi 5 kum for avvinkling i det ene magasinet.

Våre produkter

Skroll til toppen