Håndtering av overvann

”Overvann” er en fellesbetegnelse for vann som renner på overflaten, i praksis betyr det regnvann.

Med klimaendringen får vi kraftigere nedbør. Rørsystemene våre er ikke konstruert for å håndtere dette, i hvert fall ikke i kombinasjon med økt antall boliger. For å forebygge oversvømmelser, må nye tiltak til.

NOBI har komplette løsninger for fordrøyning, rensing og infiltrasjon av overvann. Alle produktene lages i betong med 100 års levetid.

Ved å benytte betongrør i store dimensjoner (normalt DN 1000 – 2400), eventuelt i kombinasjon med kummer for inspeksjon eller som sandfang, kan fordrøyningsanlegg bygges på forholdsvis lite areal, men likevel med stort fordrøyningsvolum. Bruk av rør gir også god adkomst for slamsuging og annen drift og vedlikehold.

Klikk deg inn på våre ressurssider og produktsider.

Brosjyrer om håndtering av overvann fra Basal:

Våre produkter

Skroll til toppen