Fordrøyningsanlegg

Ved å benytte betongrør i store dimensjoner (normalt DN 1000 – 2000), eventuelt i kombinasjon med kummer for inspeksjon eller som sandfang, kan fordrøyningsanlegg bygges på forholdsvis lite areal, men likevel med stort fordrøyningsvolum.
Ved å benytte betongrør i store dimensjoner (normalt DN 1000 – 2000), eventuelt i kombinasjon med
kummer for inspeksjon eller som sandfang, kan fordrøyningsanlegg bygges på forholdsvis lite areal,
men likevel med stort fordrøyningsvolum.

Fordrøyningsanlegg kan bygges på forholdsvis lite areal, men likevel med stort fordrøyningsvolum.

Dette gjøres ved å benytte betongrør i store dimensjoner (normalt DN 1000 – 2000), eventuelt i kombinasjon med kummer for inspeksjon eller som sandfang.

Bruk av rør gir også god adkomst for slamsuging og annen drift og vedlikehold.

På våre undersider om fordrøyning og fordrøyningsanlegg, finner du mer informasjon og kunnskap om løsninger og produkter.

Fordrøyning. Illustrasjon; Basal.
Fordrøyning. Illustrasjon; Basal.

Ventilasjon:

Det bør vurderes om fordrøyningsmagasinet har behov for lufting. Ved tilførsel av store vannmengder må luften raskt forlate magasinet. Et alternativ kan være å koble et ventilasjonsrør tilbake til innløpskum.

Stigerør:

Stigerør, fordrøyning.
Stigerør, fordrøyning.

Fordrøyningsmagasinet er modulbasert og kan leveres med inspeksjonshull/stigerør ved innløp, utløp eller plassert langs magasinet.

Stigerørene kan leveres med DN 650 eller DN 1000. Magasinet er lett tilgjengelig for inspeksjon og vedlikehold, da det som oftest benyttes rør med diameter fra DN 800 – 2400.

Forbehandling:

Forbehandling, fordrøyning.
Forbehandling, fordrøyning.

Ved å plassere en vertikal skillevegg [1] i begynnelsen av magasinet vil overvannet gjennomgå en forbehandling før det magasineres. Forbehandlingsdelen vil forenkle tømming av magasinet da slam og lignende vil avsettes i forbehandlingsdelen. Ønsket oppholdstid og hastighet på overvannet bestemmes ut i fra lengde og diameter på røret. Tilbakeholdelsen vil være langt bedre enn i tradisjonelle sandfang. Hvis utløpet dykkes [2] vil forbehandlingsdelen fungere som et beredskapssystem ved større ulykker, tankbilvelt eller lignende.

Slamvolum:

Slamvolum, fordrøyning.
Slamvolum, fordrøyning.

Ved å plassere en vertikal skillevegg [1] i begynnelsen av magasinet vil overvannet gjennomgå en forbehandling før det magasineres. Forbehandlingsdelen vil forenkle tømming av magasinet da slam og lignende vil avsettes i forbehandlingsdelen. Ønsket oppholdstid og hastighet på overvannet bestemmes ut i fra lengde og diameter på røret. Tilbakeholdelsen vil være langt bedre enn i tradisjonelle sandfang. Hvis utløpet dykkes [2] vil forbehandlingsdelen fungere som et beredskapssystem ved større ulykker, tankbilvelt eller lignende.

Mengdekalkulator;

For informasjon om mengdekalkulator, klikk deg inn på Basal sin side der dette er omtalt.

Hvorfor velge betongrør og fordrøyningsmagasin av betong:

 • Fordrøyningsmagasin av betong gir trygge løsninger med kjent leggeteknikk.
 • Betongrør gir kjøresterke fordrøyningsmagasin.
 • Betong til fordrøyning er kostnads- og arealbesparende.
 • Monteringen går fort og anleggene er lett tilgjengelige for inspeksjon.
 • Stort overflateareal gir fantastisk sedimentasjonsforhold/renseevne.

Kontakt oss for pristilbud eller informasjon om våre løsninger og produkter;

Fortell oss mer om ditt prosjekt.
Dra og slipp filer her, eller
Max. file size: 64 MB.
  Gjerne legg ved tegning eller ytterligere prosjektbeskrivelser, slik at det blir lettere for oss å hjelpe deg med din henvendelse.

  Våre produkter

  Skroll til toppen