Boasson har formet et nytt byrom i Bergen. Betongprodukter og en grønn lunge spiller en avgjørende rolle.

TAG Arkitekter har vært arkitekt- og landskapsarkitekt, mens Svein Boasson AS har vært entreprenør og anleggsgartner for nye Møllendal Almenning. FOTO: Svein Boasson AS
Møllendal allmenning er et nytt offentlig byrom, som en forlengelse av Kunstallmenningen foran Kunsthøgskolen. Plassen er del av et større byplangrep, og byrommet strekker seg helt fra den nye Kunsthøgskolen, ned til Store Lungegårdsvann. TAG Arkitekter har vært arkitekt- og landskapsarkitekt, mens Svein Boasson AS har vært entreprenør og anleggsgartner. FOTO: Svein Boasson AS

Møllendal Almenningen ligger som et smørøye midt i et område av byen som er i rivende utvikling.

Helt siden Nygårdsbroen ble åpnet i 1851 har turen rundt Store Lungegårds-vann vært attraktiv.

Med oppgraderingen, har dette utviklet seg til å bli et sentralt møtepunkt for både studenter og lokalbefolkningen; rett og slett et byrom for alle aldersgrupper.

I sjøfronten er det bygget kaianlegg og flytende anlegg i sjøen.

På selve allmenningen er det reist ett paviljongbygg med fasader av kebony og glass, samt et grønt staude-/urtetak.

FAKTA:

MØLLENDAL ALLMENNING Allmenningen skal bli Møllendal sin nye storstue; et urbant torg, aktivitetsplass og grønn lunge. 
ÅRSTALL:
2017-2018
BYGGHERRE:
Bergen Kommune, Bymiljøetaten LANDSKAPSARKITEKT OG ARKITEKT:
Tag Arkitekter ANNLEGSGARTNER OG ENTREPRENØR:
Svein Boasson AS, Anleggsgartnermester RÅDGIVER:
COWI
- Bruk av betong som materiale har flere fordeler, men først og fremst nærhet til anleggsområdet, formbarhet og kort leveransetid, i følge anleggsgartner Boasson. FOTO: Svein Boasson AS.
– Bruk av betong som materiale har flere fordeler, men først og fremst nærhet til anleggsområdet, formbarhet og kort leveransetid, i følge anleggsgartner Boasson. FOTO: Svein Boasson AS.

I tilknytning til paviljongbygget er det etablert to vannspeil. Allmenningen er videre utstyrt med benker av massive betongelementer fra NOBI, en scene og griller.

Anleggsgartnermester Svein Boasson AS har vært hovedentreprenør og ansvarlig anleggs-gartner for arbeidet med uterommet. NOBI har også levert betongelementer vannspeil.

I dette prosjektet har leveransesikkerhet vært spesielt viktig, ifølge Sigurd L. Boasson som er daglig leder i Svein Boasson AS.

– At vi har leverandører som klarer å ta opp i seg, identifisere seg med utfordringene og levere i forhold til landskap-sarkitekten og byggeherre sine forventinger er helt vesentlig. Her har NOBI levert, sier Sigurd L. Boasson.

NOBI har levert betongelementene til prosjektet. FOTO: Svein Boasson AS.
NOBI har levert betongelementene til prosjektet. FOTO: Svein Boasson AS.

– I alle byggeprosjektet oppstår det feil og mangler. Det som skiller gode og dyktige leverandører fra hopen av leverandører der ute, er hvordan det løses. Her var NOBI slik vi forventer, kjapt og trygt og med en vilje til å levere den rette kvaliteten raskt, fortsetter Boasson.

Allmenningen er en del av det store landskapsrommet mellom Ulriken og Store Lungegårdsvann. Drensrenner fra NOBI. FOTO: Svein Boasson AS.
Allmenningen er en del av det store landskapsrommet mellom Ulriken og Store Lungegårdsvann. Drensrenner fra NOBI. FOTO: Svein Boasson AS.

Overvannssystem

NOBI har også levert drensrennene til prosjektet. Det er benyttet en såkalt V200 renne med spesielle rister.

Drenssystemet V200 har et omfattende program av forskjellige rister som kan kombineres uavhengig av rennetype og fås til alle belastningsklasser fra A15 til E 600.

– Rennene i dette prosjektet dekker absolutt intensjonen til LARK. Utforming slik de var tiltenkt, med mindre justering på styrke underveis, har ført frem til et godt, solid og ikke minst estetisk bra resultat, sier Sigurd L. Boasson.

Formbarhet og nærhet

Området er i stor transformasjon, noe som fordrer en fleksibel utforming. Materialbruk er valgt ut fra stedets historie og identitet med industri, fabrikk og lager.

Her er dekker av granitt og plasstøpt betong, grønne lunger med gressareal og naturlike planter.
– Bruk av betong som materiale har flere fordeler, men først og fremst nærhet til anleggsområdet, formbarhet og kort leveransetid, sier Boasson.

Våre produkter

Skroll til toppen