NOBI-heller brukes i bystandard

Betongheller er bystandarden som gjelder når Trafikketaten ruster opp fortau i hele Bergen sentrum. 

Heller i Skottegaten
Alle de gamle skiferhellene i fortauene i Skottegaten er nå skiftet ut med betongheller (30 x 30 x 7) – fra NOBI. Anleggsgartnermester Svein Boasson står for utførelsen av arbeidet.

 

– Betongheller er enkle å vedlikeholde, og de er mer robuste, forklarer driftsleder Atle Kleppe i Trafikketaten til Bergens Tidene, som nylig omtalte det pågående arbeidet i Skottegaten i Bergen.

Betongheller fra NOBI
Betongheller med slett overflate gir et fint dekke og enkelt vedlikehold.

Arbeidet er nå i en avslutningsfase. Alle de gamle skiferhellene i fortauene er nå skiftet ut med betongheller (30 x 30 x 7)– fra NOBI.

Atle Kleppe sier til Bergens Tidene at det har vært en tendens til at biler kjører på skiferhellene, slik at de knekker. Dessuten er tykke skiferheller både dyre og vanskelige å få tak i.

 «Vi ønsker samme standard med betongheller overalt. – Driftsleder Atle Kleppe til BT.»

Betongheller er fleksibelt og slitesterkt

Bystandarden for fortau sier at ”I sentrumsområder bør kommunale fortau i utgangspunktet hellelegges dersom ikke annet er angitt i reguleringsplan eller at det er inngått andre bindende avtaler med Samferdselsetaten.

Det er anleggsgartnermester Svein Boasson AS som står for utførelsen av arbeidet med hellene i Skottegaten.

Anleggsleder Kjell Johnsen ser på hellene som et fleksibelt dekke å bruke til offentlige anlegg.

–  Hvis du for eksempel må ned å fikse en vannledning er det lett å ta opp hellene og legge de på nytt. Dette i motsetning til asfalt der det gjerne blir et stygt sår i dekket dersom man må fylle igjen.

Belegningsstein som betongheller er generelt mer slitesterkt og enkelt å vedlikeholde. I forhold til kravene om universell utforming er betongheller mer egnet når man skal lede svaksynte.
Belegningsstein, som betongheller, er generelt mer slitesterkt og enkelt å vedlikeholde.

Egnet til universell utforming

Johnsen trekker også frem at belegningsstein generelt er mer slitesterkt og enkelt å vedlikeholde. I forhold til kravene om universell utforming er betongheller mer egnet når man skal lede svaksynte.

– Heller er et mer rullevennlig dekke. Med bystandarden der du har brostein på sidene og heller i midten, er dette en forutsigbar ledning for de svaksynte, sier Johnsen.

 

 

 

 

Våre produkter

Skroll til toppen