NOBI står bak Norges største kulvertleveranse – prefabrikkert!

– Det har gitt kortere byggetid og bedre logistikk internt på prosjektet, sier Vassbak & Stol.

Mange fikk med seg eskortefølget fra Askøy til Bømlo, da NOBI fraktet elementene fra NOBI-fabrikken på Askøy, til Vassbakk & Stol sitt anlegg på Bømlo.

Elementene veide 33 tonn, og den største var på hele 13,1 meter bred og høyde 3,7.

HMS-gevinst

Andreas Skrunes leder prosjektet for Vassbakk & Stol, og forteller om hvilke vurderinger som ble gjort underveis.

  • Hva var utfordringene med prosjektet?

– Den største utfordringen var å få produsert og transportert den største kulverten til monteringsstedet. Vi antar at dette er den største elementkulverten som er levert her i landet.

  • Hvorfor landet dere på denne løsningen?

– De viktigste kriteriene for å velge prefabrikerte kulverter har for vår del vært kortere byggetid og bedre logistikk internt på prosjektet. Vi mener også at denne måten å produsere kulverter på gir en gevinst i forhold til HMS. Pris er også en faktor vi ser på.

Se også:

Timing er kritisk

Leveransen er en del av den såkalte Bømlo-pakken til Statens Vegvesen, der Vassbakk & Stol har fått oppdrag for Statens Vegvesen. Denne kontrakten er den største kontrakten V&S har vunnet, og omfatter annet kulvertleveranser fra NOBI.

I tillegg til å være en stor kontrakt er dette prosjektet spesielt på den måten at det er en totalentreprise.

Det vil si at Vassbakk & Stol har ansvar for prosjektering av et komplett anlegg innenfor reguleringsplanens grenser.

  • Hva har vært kritiske suksessfaktorer for prosjektet?

– Det viktigste er å få levert kulvertene til rett tid og i rett kvalitet , slik at vi får tilpasset monteringsarbeidene til andre aktiviteter. God logistikk er en nøkkel til suksess.

  • Hvordan blir så store kulvertleveranser utført vanligvis?

– Store kulverter blir normalt stedstøpt fordi at det ikke finnes former som passer , samt at det er utfordrende å transportere store elementer. Mindre kulverter i størrelse 4×4 eksempelvis er ganske vanlig å prefabrikere.

  • Hvordan har samarbeidet med NOBI vært?

– Samarbeidet med NOBI har vært bra.

Mer informasjon finnes på:

Fakta om prosjektet:

  • Prosjektet er en totalentreprise i forbindelse med FV 544 Stokkabekken-Siggjarvåg i Bømlo, Hordaland.
  • Kontrakten omfatter veger, kryssløsninger og kollektivterminal med følgende hovedelementer:

· 7900 m hovedveg

· 7900 m langsgåaende g/s-veg

· 3 fullkanaliserte kryss

· 6 busslommer inkl. leskur

· 1 ventehus for kollektivtrafikk

· 1 kollektivtrafikkterminal

Arbeidet starter i november og er planlagt ferdigstilt i juli 2017.

Våre produkter

Skroll til toppen