Påskjønnelse og Basal-pris til Espen Mikalsen

Daglig leder i NOBI AS, Espen Mikalsen, fikk nylig planketten «Honorær av Basal».

Administrerende direktør i Basal, Erik B. Dye overrekker prisen til daglig leder i NOBI AS, Espen Mikalsen.
Administrerende direktør i Basal, Erik B. Dye overrekker prisen til daglig leder i NOBI AS, Espen Mikalsen.

Dette er en ærespåskjønnelse som Basal deler ut for å hedre dem som utpeker seg med stort engasjement og bidrag til nytte for alle Basals eierbedrifter.

Planketten eksisterer i få eksemplarer og deles ikke ut hvert år.

– Espen fikk denne fordi han har vært veldig engasjert i Basal, langt ut over hva som forventes av styremedlemmene, sier Administrerende direktør i Basal, Erik B. Dye.

To fanesaker

I innstillingen til prisen heter det at «I tillegg til å inneha verv i Basals styre og markedsutvalg, har Espen Mikalsen lagt ned mye arbeid i to fane saker:

  • «Salgskampanjen» som vi skal kjøre høsten 2016/vinter 2017
  • «Vannkum/konsoll prosjektet».

– Espen har inspireret de andre i styret og kommet med forslag til hvordan vi kan øke salget. Denne prisen har jeg delt ut fem ganger i løpet av 12 år. Den markerer at noen tar større ansvar enn andre. Man må ha gjort noe ekstraordinært. Men nå har jeg ikke planer om å lage noen flere, avslører Dye.

Prisen ble delt ut i forbindelse med Basals Generalforsamling 19. mai 2016.

espen1
Daglig leder i NOBI AS, Espen Mikalsen og Erik B. Dye, administrerende direktør i Basal.

 

 

 

Basal er organisert som en allianse og eies av 19 produsenter og leverandører av VA produkter i Norge. Basal er Norges største leverandør av kummer og rør i betong.

Om Basal:

  • Basals hovedoppgave er å utarbeide felles produktløsninger og standarder, inngå felles innkjøpsavtaler og utarbeide felles profilerings- og markedsmateriell for kjeden.
  • Basal Standard er den felles produkt- og kvalitetsstandarden som medlemsbedriftene bruker i sin produksjon.
  • Basal holder også foredrag og kurs for byggherrer, konsulenter, entreprenører, og fore-leser for studenter på universiteter og høyskoler.
  • Basal er en kontinuerlig pådriver innen innovasjon og produktutvikling i tett samarbeid med sine norske kunder som byggherrer, konsulenter og entreprenører.
  • Basal har fire ansatte (2014), og har kontorer sentralt i Oslo sentrum.

 

For mer informasjon – se basal.no

Våre produkter

Skroll til toppen