E39 Svegatjørn- Rådal: Betongrør, vannkummer og sandfangskummer

Fakta

FAKTA:
E39 Svegatjørn- Rådal
Ett av Norges største vegprosjekter.
● E39: 17 km hovedvei (4 felt) fra Svegatjørn i Os kommunetil Fritz C. Riebers vei i Bergen kommune, hvorav 13 km er i tunnel.
● Prosjektet ble formelt vedtatt gjennomført i Stortinget den 18.11.
● K11 Rådal-Nordås-Flyplassvegen (veg, tunnel og betong). Entreprenør: Implenia AS
● K10 Svegatjørn-Fanavegen (vei, tunnel og betong). Entreprenør: Veidekke AS
● Delåpning Råtunnelen: 15.06.20
● Vegåpning Søråstunnelen/ vei til Os: vår 2022

I 2022 skal den nye hovedveien mellom Svegatjørn i Os og Rådal i Bergen stå klar. Den nye veien vil halvere
dagens reisetid mellom Os og Bergen.

Illustrasjon: Statens vegvesen/Norconsult
Illustrasjon: Statens vegvesen/Norconsult
Illustrasjon: Statens vegvesen/Norconsult
Illustrasjon: Statens vegvesen/Norconsult

Rå- og Søråstunnelene har to kryssninger med Bybanen, i tillegg til at Bergen kommunes kloaktunnel og de nye tunnelene krysser. I det store og hele er det en skikkelig tunnel-spaghetti som er sprengt ut under Nordås og Sørås det siste året.

På ett punkt der tunnelen krysser under Bybanen er det kun én meter fjell mellom Søråstunnelen og Bybanetunnelen.

Samler lekkasjevann

Overvannsystemet i tunnelene er delt.

– Vi har en gjennomgående drensledning som samler alt lekkasjevann. Dette er rent og går urenset videre til Fanafjorden og Nordåsvannet, forteller Arne Eltvik i Statens vegvesen Region vest.

– Vann fra kjørebanen og fra vask av tunnelene inneholder finstoff. Dette samles i en separat overvannsledning via kjeftesluk i kjørebanen til et sedimenteringsbasseng. Her blir det stående en tid før det slippes ut. Tilstanden til dette vannet blir målt og det er satt grenseverdier, forklarer Eltvik.

Utfordrende geografi

Til dette prosjektet, leverer NOBI 300 sandfangskummer, 800 meter med 1400 mm rør, 900 meter med 1200
mm rør og 500 meter med 1000 mm rør.

I tillegg kommer vannkummer, firkantkummer og over 200 rennekummer.

Vassbakk & Stol er underentreprenør på kontraktene K10 og K11.

– Vi har NOBI som leverandør av betongvarer til K11. Før sommeren hadde vi god flyt på leveringene fra NOBI, forteller formann Didrik Ragnar Opsal fra Vassbakk & Stol.

Kort leveringstid

Utfordringene har kommet ved store bestillinger med kort leveringstid. Vassbakk & Stol har sært begrenset
med lagerplass på dette anlegget.

– Når vi bestiller 17 briljant-kummer samtidig, tar det tid. Men det er ikke alltid så lett å være tidlig ute, erkjenner formannen.

Produktene har vært bra, mener han.

– Hva er viktig for dere i et slikt stort prosjekt?

– God kvalitet og at leverandører som NOBI har produksjonskapasitet. Man har ofte flere prosjekter å levere til. Det må også være et løsningsorientert samarbeid, der ulik fagkompetanse brukes til å få til et best mulig resultat. Man må spille hverandre gode!

Finner løsninger sammen

Lars Skogrand er en av NOBI sine sjåfører som har kjørt skytteltrafikk fra fabrikken på Herdla, til E39 med betongrør.
Lars Skogrand er en av NOBI sine sjåfører som har kjørt skytteltrafikk fra fabrikken på Herdla, til E39 med betongrør.

Svegatjørn-Rådal omfatter totalt 18 000 meter; 16 250 meter ny E39 og 1 300 meter ny fylkesveg med gang- og sykkelvei. Størstedelen av veien blir lagt i tunnel. Kostnaden for utbyggingen er beregnet til å bli 6,50 mrd. kr (2014), og vil bli finansiert med bompenger (40%) og statlige bevilgninger (60%).

Lars Skogrand er en av to NOBI-sjåfører som har kjørt skytteltrafikk mellom fabrikken på Herdla og Rådalen med betongvarer. Hvert lass Lars kjører, har han med seg syv rør.

– Å finne gode løsninger sammen med kunden og ha en god dialog er viktig. Her får jeg se hvordan de monterer rørene og stå i tunellen når de sprenger, noe som er ganske spesielt.

Veien skal erstatte strekningen mellom Nesttun og Svegatjørn på dagens E39, og dermed vil europaveien flyttes. Strekningen er omtalt i NTP 2010–19.

Kategorier