Flesland-utbygging

Siden 2007 har Vassbakk og Stol hatt kontrakt med Avinor ved utbyggingen av Bergen Lufthavn, Flesland. Den pågående kontrakten varer ut 2015. NOBI har vært en av de viktigste partnerne hele veien.

For tiden jobbes det med T3-enteprise.

– Det har vært et betydelig stykke arbeid. Milliarden har passert siden arbeidene startet opp, sier Terje Saltnes. Han har vært anleggs- og prosjektleder på Bergen lufthavn siden oppstarten i 2007, og jobbet tett med NOBI som har levert det meste av sin produktportefølje i løpet av årene samarbeidet har vart.

– Antall TK3-kummer har passert 350, mener NOBI-selger Geir Gammelsrød, som har hatt ansvaret for kundeoppfølgingen og prosjektet.

– Totalt skal det monteres slisserenner på ca 1 kilometer, så langt er det lagt rundt 400 meter, forklarer Saltnes

– Når rullebane 2 bygges en gang etter 2017, vil det også være behov knyttet til overvannsanlegg. Foreløpig er det usikkert når dette skal skje, fortsetter den erfarne prosjektlederen.