– Leveringsdyktigheten til NOBI har imponert oss

NOBI og Vassbakk og Stol har samarbeidet tett om utbyggingen av Flesland.
NOBI og Vassbakk og Stol har samarbeidet tett om utbyggingen av Flesland. Her ved anleggs – og prosjektleder Terje Saltnes (t.v) og NOBI-selger Geir Gammelsrød.

NOBI sine raske leveranser av betongelementer, rør og kummer har vært avgjørende for fremdriften på Bergen Lufthavn, Flesland, mener Vassbakk og Stol.

Siden 2007 har Vassbakk og Stol hatt kontrakt med Avinor ved utbyggingen av Bergen Lufthavn, Flesland. Den pågående kontrakten varer ut 2015. NOBI har vært en av de viktigste partnerne hele veien.

For tiden jobbes det med T3-enteprise.

– Det har vært et betydelig stykke arbeid. Milliarden har passert siden arbeidene startet opp, sier Terje Saltnes. Han har vært anleggs- og prosjektleder på Bergen lufthavn siden oppstarten i 2007, og jobbet tett med NOBI som har levert det meste av sin produktportefølje i løpet av årene samarbeidet har vart.

– Antall TK3-kummer har passert 350, mener NOBI-selger Geir Gammelsrød, som har hatt ansvaret for kundeoppfølgingen og prosjektet.

– Totalt skal det monteres slisserenner på ca 1 kilometer, så langt er det lagt rundt 400 meter, forklarer Saltnes

– Når rullebane 2 bygges en gang etter 2017, vil det også være behov knyttet til overvannsanlegg. Foreløpig er det usikkert når dette skal skje, fortsetter den erfarne prosjektlederen.

Leveringsdyktig partner

Utbyggingen av Flesland har vært et omfattende prosjekt for NOBI og Vassbakk og Stol.
Utbyggingen av Flesland har vært et omfattende prosjekt for NOBI og Vassbakk og Stol.

Underveis har NOBI blant annet levert VA-kummer, rør, overvannsanlegg, rør til spesielle belastinger, Trekkekummer, kabelanlegg, oljeutskillere, slisserenner, og andre spesialelement som skiltfundamenter og fundamenter for Blast Fence. I tillegg til ufattelig mange ig-kummer, samt fordrøyningsanlegg og leveranser av gategods.

– NOBI har imponert oss som en leveringsdyktig partner, sier Saltnes.

– Hvorfor falt valget på NOBI?

– De har på ingen måte vært alene om å gi tilbud på Fleslandsprosjektene. NOBI var imidlertid alene om produktene vi hadde behov for i Bergens-området. NOBI holdt nivået, samtidig som vi ønsket en nær beliggenhet til produksjonsbedriften.

Tid og distanse ble avgjørende, i tillegg til at NOBI var konkurranse- og leveringsdyktige, forklarer Saltnes.

Endringer på meget kort varsel

På flyplasser stilles det ekstra krav til tetthet, og NOBI sine ig-kummer tilfredsstiller disse. NOBI-produktene er også meget solide og er dimensjonert for jordskjelv.

NOBI har levert det meste av sin betongportefølge til utbyggingen av Flesland og samarbeidet med Vassbakk og Stol.
– Det har vært mange revisjoner, spesielt de to siste årene, sier Pål Grinde (t.v).

– Enkelte av produktene har vært opp mot grensen av hva man kan frakte. Trekkekummer på 24 tonn stykket, som med lokk passerer 30 tonn, sier Geir Gammelsrød.

Tett samarbeid mellom NOBI og Vassbakk & Stol har vært utslagsgivende for å holde fremdriften i prosjektene. Av og til kommer det endringer på meget kort varsel.

– Spesielt i de to siste årene har det vært mange revisjoner, og vi har fått tegningene nærmest da produktene skulle ha blitt montert. Driften av flyplassen må opprettholdes, samtidig som byggingen pågår, sier Pål Grinde, som er anleggsleder i Vassbakk og Stol og har vært tett involvert i prosjektet.

Geir Gammelsrød, NOBI, Terje Saltnes og Pål Grinde fra Vassbakk og Stol.
– Det ble til og med kjørt rørpakninger i biler fra Spydeberg til Bergen, for å klare å levere det Vassbakk og Stol hadde behov for på kort varsel, forteller Geir Gammelsrød fra NOBI (t.h).

– Det har virkelig blitt tatt i bruk hastebestillinger når det har stått på, utdyper han.

For Vassbakk og Stol er det ikke tvil om hva som har vært det viktigste i samarbeidet med NOBI;
– At leveringstiden er kort og at NOBI er leveransedyktige. Vi må ha varen når vi trenger det. Der skal NOBI har ros for å være veldig kundeorientert. Enkelte av kummene er spesialarmerte og krever sin produksjonstid. Når man skal ha produkter med oljebestandige pakninger og som skal tåle flylast, må man trå varsomt.

Underleverandører måtte stå klare

For å klare å etterleve Vassbakk og Stol sine forventinger, tok Gammelsrød sine forhåndsregler.
– Vi måtte gi klar beskjed til våre underleverandører om å stå klare når vi hadde behov for det. Det ble til og med kjørt rørpakninger i biler fra Spydeberg til Bergen, for å klare å levere det Vassbakk og Stol hadde behov for på kort varsel.

Betongelementer som er dimensjonert og armert for å tåle flylast med oljebestandig pakning.
Betongelementene som er montert på Flesland er dimensjonert og armert for å tåle flylast. De har også oljebestandig pakning.

Han gir følgende illustrerende eksempel på bruken av hastebestillinger;
– En torsdag fikk vi bestilling på at det skulle produseres over 60 kummer, og de måtte stå klare til mandag.

– Fikk dere kummene levert, Vassbakk og Stol?

– Vi fikk kummer på mandagen, ikke alle 60, men det viktigste var at produksjonen vår ikke stoppet opp.
Gammelsrød forteller at NOBI parallellstøpte og tenkte utenfor boksen for å få det til.

– Det har vært utrolig viktig for oss å ha produksjonsleddet rett i nærheten. Spesielt de to siste årene har prosjektet vært utfordrende fordi det ikke er så definert på forhånd hva skal på plass. Man kan føle seg som en idiot når man kommer med hastebestillingene, innrømmer Pål Grinde.
Selger Geir Gammelsrød synes det er artig å se at man kan få det til.

– Det krever at jeg må være i forkant på andre prosjekter. NOBI prioriterer kunden.

God dialog forhindrer misforståelser

I en anleggsentreprise er kommunikasjonen noe av det viktigste. Dialogen må være god og oppfattes korrekt. Det må ikke skje misforståelser og man må spørre om man er i tvil.

– Det er store penger i omløp for begge parter. Jeg synes NOBI har vært dyktige på å gjøre tiltak når det har vært et behov for det, enten det har vært å støpe igjen eller andre ting.

– Vi har reklamert på en promille av det vi har fått levert.

Roser de våtstøpte slisserennene

Til tross for ekstremt korte leveringsfrister og krevende oppgaver, har samarbeidet gått meget bra. Vassbakk og Stol roser også NOBI for de nye, våtstøpte slisserennene.

– De har en helt annen finish.

NOBI-selger Geir Gammelsrød synes det har vært spennende at man har måttet tenke ”utenfor boksen” for å levere produkter som tilfredsstiller kundens behov.

– Noen nye produkter har dukket opp. Kummer med penstock, for eksempel.

– Produktutvikling skjer gjerne når behovet oppstår, supplerer Terje Saltnes.

Dette interaktive kartet viser litt av det omfattende utbyggings-prosjektet;


 

Fakta om prosjektet:

Hva: utbygging av Bergen lufthavn, Flesland.
Prosjektnavn for denne enteprisen: Avinor T3. Ny terminal 50.000 m², ombygging eksisterende terminal 22.000 m²
Sluttføres: Forprosjekt ferdig våren 2012
Ferdigstillelse: Ny terminal våren 2017
Byggherre: Avinor AS
Prosjekter:

 • Nye flyoppstillingsplasser og ny hovedtaksebane.
 • Nye banestasjoner (elektrostasjoner for banebelysning)
 • Nye hovedkabelanlegg for banebelysning.
  Utbyggingsperiode 2007 til 2009.
  Anleggsprosjekter på flyside i perioden 2010 til 2013

Mer om denne enteprisen:
Nytt terminalbygg ved Bergen Lufthavn, Flesland. Utbyggingen vil føre til at lufthavnens kapasitet øker til ca. 7,5 millioner passasjerer pr. år.

Ny terminal består av:

 • sentralbygning
 • kontorblokk
 • pir med bevegelige broer

Landside omfatter:

 • ny kjøreadkomst med trafikksløyfer, trafikkforplass og parkering.
 • bybanestasjon på bakkenivå i sentralbygningen.
 • Grunnarbeider for Airport City

Flyside består av:

 • oppstillingsplasser
 • fjernoppstilingsplasser

Våre produkter

Skroll til toppen