Søyler, bjelker, trapper og hulldekker til Norges mest energieffektive kontorbygg

NOBI har levert søyler, bjelker, trapper og hulldekker til Visund på Haakonsvern.

Prosjektet er en del av ZEB programmet (The Research Centre on Zero Emission Buildings), en nasjonal satsning ledet av SINTEF og NTNU, og hadde byggestart september 2014.

Bygget er på tre etasjer og et bruttoareal på 2.200 kvadratmeter.

Totalkostnad er på 108 millioner kroner (eks. mva.)

Bygget stod ferdig i desember 2015.

Innovativt

Pilotprosjektet på Haakonsvern er utviklet av en bredt tverrfaglig team av forskere og rådgivere.

Bakgrunnen var at Forsvarsbygg ønsker å ta ledelsen i å skape Norges mest energieffektive kontorbygg.

Karbonredusert betong

Bygget har rektangulær form. Heisgruve er støpt i vanntett betong. Bærende konstruksjon er i plasstøpt betong og betongelementer, samt noe stål. All betong er karbonredusert.

Bygget er et kontorbygg med en kombinasjon av celle-kontorer og kontorlandskap.

Det er dimensjonert for knapt 100 arbeidsplasser.

Tiltakshaver er Forsvarsbygg. Link Arkitektur har vært arkitekt i forprosjektet, mens ABO Plan og Arkitektur har detaljtegnet bygget. Veidekke Entreprenør har ført opp bygget i totalentreprise.