Råstølen Park

NOBI Voss har levert et bredt spekter av sine produkter til flotte Råstølen Park i Bergen.

Råstølen Park forventes  ferdigstilt i 2020.

Ferdig utbygd vil det nye nabolaget telle ca. 270 boliger.

Hus A, B og C Byggestart: Våren 2015

Overlevering: Fra sommeren 2016 Totalt: 67 leiligheter
Hus I Byggestart: Januar 2016 Overlevering: Fra sommeren 2017 Totalt: 49 leiligheter
Hus D Salgsstart: Våren 2016 Planlagt byggestart: Høsten 2016 Planlagt overlevering: 4. kvartal 2017/1. kvartal 2018 Totalt: 39 leiligheter
Hus E Planlagt salgsstart: Høsten 2016 Planlagt byggestart: Vår 2017 Planlagt overlevering: ca. 2. kvartal 2018 Totalt: 38 leiligheter
Hus G og H Fortløpende utbygging vil skje i takt med markedet.
Mer informasjon: www.skanska.no/rastolenpark