Møllendal Almenning; betongbenker, drensrenner og vannspeil

I tilknytning til paviljongbygget er det etablert to vannspeil. Allmenningen er videre utstyrt med benker av massive betongelementer fra NOBI, en scene og griller.

Anleggsgartnermester Svein Boasson AS har vært hovedentreprenør og ansvarlig anleggs-gartner for arbeidet med uterommet. NOBI har også levert betongelementer vannspeil.

NOBI har også levert drensrennene til prosjektet. Det er benyttet en såkalt V200 renne med spesielle rister.

Drenssystemet V200 har et omfattende program av forskjellige rister som kan kombineres uavhengig av rennetype og fås til alle belastningsklasser fra A15 til E 600.