Hulldekke og trapper til ny barneskole for Alver Kommune.

Om prosjektet.

Constructa Entreprenør AS bygger ny barneskole for 450 elever, med tilhørende flerbrukshall, fritidsklubb, uteområde og infrastruktur. Utover dette ønsker byggherre Alver kommune at lokalet vil fungere som både kulturarena og forsamlingsområde for beboerne i kommunen. Prosjektet har et samlet bruttoareal på ca. 12.000 kvm.

I prosjektet har NOBI levert hulldekke HD200 og HD320, hhv. 53,5 m2 og 6.213,2 m2. Samlet utgjør dette 1.395 tonn med hulldekke til prosjektet. I tillegg har NOBI også levert Bi trapp á 2stk + 2 repos, samt en Hoved trapp á 4stk trapper og 4stk repos.

Constructa fornøyd: 

Prosjektleder i Constructa påpeker at valget av leverandør var basert på pris og tidligere erfaringer. «Vi var tidlig ute med valg av leverandør på dette prosjektet og har god erfaring med samarbeidet på løsninger og detaljer med NOBI. Dette har ført til få endringer underveis». Når det kommer til leveringsdyktigheten opplever han også et godt samarbeid med logistikkavdelingen vår.

Kvaliteten på hulldekkene har også vært bra

Han avslutter med at Constructa kan anbefale NOBI og forhåpentligvis fortsette det gode samarbeidet i tiden fremover også. 

NOBI har i ved flere anledninger levert produkter fra vårt sortiment til Constructas ulike prosjekter. Vi opplever Constructa som en solid entreprenør, hvor spesielt samspill og dialog gjør at byggeprosessen har blitt effektivisert.  Du kan lese mer om Constructa her: 

Les mer om Constructa Entreprenør

Constructa Entreprenør AS er en stor lokal entreprenør i Bergen- og Vestlandsregionen med bred og vel fundamentert kompetanse på krevende prosjekter, og en operativ evne som ivaretas av medarbeidere med lang bransjetilknytning. Constructa Entreprenør AS ivaretar alle faser innen eiendomsutvikling og gjennomfører alle type bygg- og anleggsprosjekter. Du kan lese mer på nettsiden deres.  

Montasjeplan hulldekke for prosjektet: 

HD – Plan 2, del 1HD – Plan 2, del 2HD – Plan 3, del 1HD – Plan 3, del 2HD – Plan 4, del 1HD – Plan 4, del 2

Montasjeplan trapper for prosjektet: 

Hoved trappBi trapp

Om hulldekke: 

Hulldekke er et plant, forspent dekkelement særlig egnet for store belastninger og lange, søylefrie spenn. Hulldekker har en standardbredde på 1200 mm, og NOBI leverer hulldekker med høyder fra 200 til 520 mm. En av fordelene med NOBI sine hulldekker er at de store tverrsnittene har fem kanaler, noe som gir stor fleksibilitet med tanke på kjerneboring og tilpasninger, samt at kanalene kan benyttes for fremføring av el- og VVS-installasjoner. NOBI kan også levere hulldekker med 20 mm ekstra overdekning, noe som gir mulighet for økt brann- og eksponeringsklasse.

Kort montasjetid kombinert med mulighetene for lange spenn bidrar til at hulldekker også er et økonomisk gunstig alternativ. I tillegg er dekkeelementer temperaturutjevnende, og vil være energibesparende. Les mer om hulldekke, her.

Om trapper og repos:

NOBI har lang tradisjon i produksjon av elementtrapper, og kan tilby rettløpstrapper etter mål. Trappene leveres i ubehandlet, glatt, grå utførelse, klar for maling, fliser eller belegg. Som standard leveres rette trinn, men skrå trinn kan også leveres på forespørsel. Les mer om trapper og repos, her. 

Om NOBI: 

Vi er et ledende betong- og industrikonsern fra Vestlandet. NOBI produserer og leverer tjenester innen følgende virksomhetsområder: Vann og avløp, Bygg og anlegg, Samferdsel, Ferdigbetong og Sandtak, i tillegg til Byggevarer for Hage, Park- og Gate.

NOBI er total-leverandør innenfor bygg-segmentet

Det er viktig å ha et bygg som dekker fremtidens behov. Les mer om hvorfor det lønner seg å velge ditt neste byggprosjekt med prefabrikkerte betongelementer fra NOBI, her

Effektiviser byggeprosessen og reduser ditt prosjekts miljøavtrykk med kortreiste produkter fra NOBI. Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller et uforpliktende tilbud. 

Kjetil GulbrandsøyGruppeleder Salg 954 17 137kjetil.gulbrandsoy@nobi.no
Eilif RådmannsøyProsjektkoordinator / Salg407 69 924eilif.raadmannsoy@nobi.no
Michael Skovhus BechProsjektleder / Salg930 77 350michael.bech@nobi.no
Przemyslaw WilczynskiGruppeleder Prosjektering463 78 177przemyslaw.wilczynski@nobi.no
Inge Rune RasmussenProduksjonsleder Element Bygg992 07 619inge.rune.rasmussen@nobi.no
Sondre FlæteProduksjonsleder Hulldekke458 71 968sondre.flaete@nobi.no