Varsel om potensiell streik / Force Majeure

PDF utsendt til forretningsforbindelser pr. 17.04.2023

Til alle våre kunder: 

VARSEL OM POTENSIELL STREIK / FORCE MAJEURE
I forbindelse med Lønnsoppgjøret 2023 har LO og NHO ikke kommet til enighet i helgens mekling. NOBI AS er ikke tatt ut i første streikerunde, men vil bli tatt ut fredag 21.04.2023, i 2. uttak dersom partene ikke har funnet en løsning.

Streik blant ansatte er en ekstraordinær situasjon utenfor NOBI AS sin kontroll. Følgelig kan forholdene anses som en Force Majeure-hendelse, ettersom særlige omstendigheter kan og vil ha innvirkninger overfor våre kontraktsmessige forpliktelser. Vi vil imidlertid forsikre deg som kunde at NOBI AS gjør vårt aller beste for sikre at våre tjenester blir forstyrret i minst mulig grad.

Vi vil oppdatere med ny informasjon dersom konflikten i Lønnsoppgjøret vedvarer. Kontakt oss for spørsmål knyttet til situasjonen.

Våre produkter

Skroll til toppen