Kontrollrådet revisjon ISO-14001 NOBI Askøy

Revisjon ISO-14001 NOBI Askøy:

For ca. 1 år siden startet NOBI Askøy prosessen med å bli ISO-14001 sertifisert. Dette er en internasjonal standard for miljøstyring, hvor det stilles en rekke krav til bedriften. Gjennom fokus på elementer som miljøpolitikk, planlegging, iverksettelse og drift, ledelsesevaluering, kontroll og utbedring utgjør ISO-14001 i dag beste praksis for miljøledelse. Sertifiseringen betyr i grunn at NOBI strekker seg lengre enn bare gjeldende regelverk – vårt fokus er på kontinuerlig forbedring.

 

Visste du at NOBI Voss allerede er ISO-14001 sertifisert? Les mer her.

Miljø på agendaen: 

Ettersom sertifiseringsarbeidet blir evaluert av en godkjent tredjepart (Kontrollrådet), vet du som kunde at du kan stole på at NOBI aktivt arbeider med å redusere miljøbelastningen til et minimum. 

Ved å kartlegge vår innvirkning på miljøet har vi oppnådd dyp innsikt over hvordan NOBIs aktiviteter påvirker det ytre miljøet. En slik standard er også med på å nå FNs bærekraftsmål, eksempel pkt. 13 om hvordan vi sammen kan stoppe klimaendringene. Ettersom sertifiseringsarbeidet blir evaluert av en godkjent tredjepart (Kontrollrådet), vet du som kunde at du kan stole på at NOBI aktivt arbeider med å redusere miljøbelastningen til et minimum. Nylig hadde NOBI Askøy en revisjon sammen med Kontrollrådet, hvor vi hadde en gjennomgang av styringssystemet vårt for miljø. I tillegg hadde vi en befaring på området med fokus på drifts- og beredskapsrutiner. 

Grundig inspeksjon

Image 1 of 4

Inntrykk fra Kontrollrådet: 

Formålet med revisjonen var å få en utbedring av våre aktiviteter og deretter iverksette tiltak i mål om å forbedre våre prosedyrer slik at de endelig blir i tråd med ISO-14001 – også på Askøy. På slutten av dagen hadde vi en ny gjennomgang med revisjonsleder, hvor vi skulle avdekke forbedringsområder til neste revisjon om et år. Kontrollrådet var imponert over NOBIs arbeid med sertifiseringen, og mente det ikke ville være nødvendig med en ny revisjon om et helt år.

«NOBI har kommet veldig langt, og det er ikke veldig lenge før sertifiseringen vil være på plass».
      – Revisjonsleder Trond Lorentzen

Istedenfor en ny revisjon vil NOBI Askøy i løpet av kort tid motta en sluttrapport. Den vil inneholde en kort liste over avvik som må utbedres. Når disse er oppfylt og godkjent av Kontrollrådet vil vi motta sertifiseringen ISO-14001 for miljøledelse.

 

Våre produkter

Skroll til toppen