Nyskapende og krevende løsning i Porsgrunn

I det største vegprosjektet i bypakke Grenland bruker AF en såkalt «top down»-metode, der man bygger en vanntett konstruksjon fra terrengnivå.

TRINE MELHEIM NÆSS
Redaktør, NOBI Nytt

Metodikken er relativt lite kjent, og kombinasjonen av bærende vegger i
spunt med sammenhengende jetpeler har ikke vært gjort i så stor skala før.

NOBI har levert ca. 3850 m2 med veggelementer til prosjektet med
varierende høyde.

FAKTA

OM PROSJEKTET:
Totalentreprise som omfatter
prosjektering og bygging av ny
fylkesvei 32 i Porsgrunn – det
største veiprosjektet i bypakke
Grenland.
Prosjekttype: Samferdsel og
underjord
Rådgiver: Norconsult og
Jetgrunn
Kunde: AF/Statens vegvesen
Region Sør
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprenør: AF Anlegg

Avtalen innbefatter all prosjektering av egne elementer, utarbeidelse av stikningsdata, koordinater for senter boltehull, elementplaner/ leveringsplan i tillegg til levering av elementer.

Arild Storholm er assisterende prosjektleder i AF Anlegg, og sier følgende om hvorfor NOBI vant konkurransen.
– Valget ble tatt etter en evaluering av pris og basert på møter i forkant av signering av avtale med NOBI, der vi følte en trygghet for at elementer kunne leveres i rett tid og med rett kvalitet til avtalt pris.

Godt samarbeid

AF er spesielt fornøyd med at elementene var estetisk fine. Men underveis i prosjektet fikk AF noen
skader på element.

– Dette ble løst på en rask og smidig måte fra NOBI og på en måte vi er fornøyde med. Gutta som kjørte inn
elementer var vi veldig fornøyde med. De har vist godt samarbeid og hatt en fin tone med våre egne ansatte.

Espen Mikalsen mener prosjektet viser at man ikke skal tro, men vite.

– NOBI gjør at for å oppfylle kontrakt på en god måte. Vi har vært opptatt av å snu en risiko til en mulighet.

Leverandører tidligere inn

Storholm i AF synes det har vært god dialog hele veien, til tross for tidspresset som oppstod.

– Hvilke faktorer er viktige for dere i et slikt prosjekt?

– Det blir vel nesten en floskel, men økonomi, da pris, rett kvalitet og til rett tid. I tillegg må en også vektlegge personlige relasjoner og tillitsforhold til leverandøren.

– Hva vil være viktig i fremtidige samarbeid og leveranser fra betongprodusenter; ser dere nye løsninger/ samarbeidsformer som kommer?

– Da det stadig blir vanligere med totalentrepriser og andre former for anbud der entreprenøren selv må stå for løsninger innenfor en gitt ramme, ser en vel for seg at leverandører vil kunne komme inn i en tidligere fase både på pris og finne «smarte» og kostnadseffektive løsninger sammen.

Espen Mikalsen tror NOBI har fått verdifull erfaring fra prosjektsamarbeidet.
– Vi landet på beina, men neste gang skal det bli et stilfult hopp!

Våre produkter

Skroll til toppen